STA, 10. 1. 2014

Odstopila strokovna komisija Prešernovega sklada za scenske umetnosti

Strokovna komisija Prešernovega sklada za scensko umetnost je v sredo odstopila zaradi odločitve, da se nagrado Prešernovega sklada podeli Jožetu Možini za dokumentarec Pedro Opeka, dober prijatelj. Ne strinjajo se namreč z odločitvijo UO Prešernovega sklada, da podeli nagrado kandidatu, ki ga strokovna komisija ni uvrstila v končni izbor.

Upravni odbor (UO) Prešernovega sklada se je za podelitev nagrade Možini odločil mimo izbora komisije, kar je v nasprotju z določili zakona o Prešernovi nagradi in statuta Prešernovega sklada.

Člani in predsednica strokovne komisije, Nataša Barbara Gračner, so poudarili, da so na članstvo v komisiji pristali v prepričanju, da je UO dolžan upoštevati usklajena mnenja strokovnih komisij in torej nagrajence izbrati med kandidati, ki jih predlagajo strokovne komisije.

Ob tem opozarjajo, da so skladno z navodili z večino glasov potrdili dokončni izbor predlogov - tri za nagrade Prešernovega sklada in enega za Prešernovo nagrado - ter zanje pripravili utemeljitve. Poleg tega je predsednica na seji komisije vprašala, če morajo storiti še kaj, a drugih navodil niso prejeli.

UO naj bi po pisanju Dnevnika svoj izbor namreč upravičil, češ da je komisija pripravila utemeljitve samo za tri kandidate, ki jih je predlagala, ne pa tudi za preostale izmed okoli 20 predlogov, ki jih je prejela.

Člani komisije, poleg Gračnerjeve še Jaša Jamnik, Primož Jesenko, Tea Rogelj, Samo Strelec, Saša Tabaković in Jani Virk, ob tem poudarjajo, da niso pravniki, zato se ne bodo opredeljevali glede vprašanja, ali sta poslovnik o delu strokovnih komisij in statut Prešernovega sklada usklajena z zakonom o Prešernovi nagradi ali pa napačno interpretirana.

"Lahko le povemo, da smo vseskozi delovali vestno, pošteno, strokovno in v skladu 29. členom zakona o Prešernovi nagradi," so zapisali.

V izjavi dodajajo, da verjamejo, da prav ta člen zakona ščiti institut Prešernove nagrade, saj zagotavlja, da gredo prejemniki najvišjega priznanja Slovenije za dosežke na področju umetnosti skozi več sit, da so nagrajeni vrhunski umetniški dosežki, ki jih priznavata tako stroka kot širša kulturna javnost.

Kot je dejal Tabaković, verjamejo, da je izjava po njihovem mnenju napisana dovolj natančno in jasno, člani strokovne komisije pa se do uradne podelitve nagrad ne smejo javno izrekati o imenih nagrajencev, zato tudi ne bodo dajali nobenih dodatnih izjav.

Kot so sporočili z ministrstva, odstop strokovne komisije ministra Uroša Grilca ne preseneča, glede na to, da je UO v tem primeru ravnal v nasprotju z zakonsko obvezo.

Konkretno ravnanje UO namreč postavlja pod vprašaj sam smisel obstoja strokovnih komisij, ki jih imenuje UO in imajo z zakonom in statutom opredeljene naloge, poleg tega pa gotovo ne pripomore k ugledu tega najvišjega državnega priznanja za dosežke v umetnosti.

Ob tem na ministrstvu poudarjajo, da je nekdanjega predsednika UO Prešernovega sklada pristojna uslužbenka, ki opravlja naloge stalnega tajnika odbora, pred samim odločanjem na seji odbora tudi opozorila na zakonsko obvezo glede upoštevanja mnenja strokovne komisije.

Janez Bogataj, ki so ga v torek izvolili za predsednika UO Prešernovega sklada, pa je dejal, da je v luči vseh dogodkov preteklih dni za torek sklical izredno sejo UO.

"Upravni odbor bo takoj po seji pripravil izjavo za medije," je dejal. Ob tem je še pojasnil, da ne more vnaprej napovedati, kaj se bodo na seji dogovorili: "V odboru sedi 15 ljudi in bi bilo, karkoli bi rekel, neresno početje z moje strani."