JSKD, 23. 5. 2016

Znani so nagrajenci Vizij 2016

V nedeljo, 22. 5. 2016, se je s podelitvijo nagrad najboljšim mladim ustvarjalcem končal Festival mladinske kulture Vizije 2016, ki je v Novi Gorici potekal od petka, 20. 5. 2016, s tem pa se je zaključil tudi letošnji vseslovenski Teden ljubiteljske kulture.
Generacije, Inštitut za boljše čase iz Maribora / Foto: Matej Maček
Matica, Teater pozitiv – KUD Pozitiv – dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana / Foto: Matej Maček
Živalska farma, Gledališče Gnosis, KUD Ivan Cankar, II. gimnazija Maribor / Foto: Matej Maček
Upor, Gledališka šola gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, lutkovni studio Lizači parketa / Foto: Matej Maček
0, Gimnazija Poljane in SŠOF Ljubljana - umetniška gimnazija-likovna smer / Foto: Matej Maček
Noč v jedilnici, Gledališka šola Prve gimnazije Maribor / Foto: Matej Maček

Na Festivalu mladinske kulture Vizije 2016 v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) se je zbralo približno 150 mladih igralcev, lutkarjev, fotografov in glasbenikov, ki so se v treh dneh predstavili s fotografsko razstavo Preživetje, šestimi gledališkimi igrami, tremi lutkovnimi predstavami in koncertom šestih mladih rock zasedb. Festivala Vizije se lahko vsako leto udeležijo le najboljši mladi ustvarjalci, ki jih izberejo področni selektorji.

Žirija v sestavi glasbeni urednik in radijski voditelj na Valu 202 Andrej Karoli (predsednik žirije), igralka, šansonjerka in voditeljica Lara Jankovič ter dramaturg in igralec Anže Virant, je sklenila vizionarja za gledališko predstavo v celoti podeliti Inštitutu za boljše čase iz Maribora za avtorski projekt Generacije, vizionarja za najboljšo luktkovno predstavo v celoti je prejela Gledališka šola Prve gimnazije Maribor za avtorski projekt Noč v jedilnici, najboljša mlada rock skupina je postal Band Infected iz Ptuja, fotovizionarja za najboljšo serijo fotografij pa je prejela Manca Borštnar iz Moravč. Najboljša predstava Generacije se je tako uvrstila v spremljevalni program 55. Linhartovega srečanja, festivala gledaliških skupin Slovenije, ki bo potekal konec septembra v Postojni. Najboljši rock skupini Bandu Infacted pa bo JSKD omogočil snemanje videospota.

Žirija je podelila še naslednje vizionarje: vizionarja za lutkovnost je prejela Gledališka šola gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, lutkovni studio Lizači parketa za avtorski projekt Upor, vizionara za naracijo je prejel Teater pozitiv – KUD Pozitiv – dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana za avtorski projekt Matica, vizionarja za ansambelsko igro je prejelo Gledališče Gnosis, KUD Ivan Cankar, II. gimnazija Maribor za Živalsko farmo Sarah Marn (po Georgeu Orwellu), vizionarja za inovativen pristop pa Gimnazija Poljane in SŠOF Ljubljana / umetniška gimnazija-likovna smer za predstavo 0 po motivih ruske avantgarde. Rock vizionarja za celostni avtorski izraz je prejela zasedba Sandra Erpe iz Straže, rock vizionara za besedilno sporočilnost je prejela zasedba Diareja eksploziv iz Ljubljane, rock vizionara za najboljšo skladbo pa zasedba Polna luna iz Zgornjih Gameljn za skladbo Vse se premika.

Predsednik žirije, Andrej Karoli, je ob tem izjavil: »Glede na splošno dogmo, da je mladina neartikulirana, je 48 ur festivalskih prikazov podalo nasprotno sliko. Mladi so na laž postavili ta urbani mit. Skozi teater, fotografijo in glasbo so zanikali, da ni komunikacije. Predvsem skozi teater je bilo izkazano, da hrepenijo še po več. Da pri tem očitku nekominukacije ni nujno levji delež krivde na njihovi strani. Kajti problem ni tisti, ki kriči, problem je tisti, ki ne sliši. Čez vse tri spektre ustvarjalnega izraza je zaznati, da mladi vejo, o čem govorijo, da znajo to artikulirati in želijo biti aktivni, del zdaj-a, tega trenutka in prihodnosti. Povedano pesniško: oziranje nazaj ni njihov naravni gib. Moja posebna izkušnja na festivalu pa je takšna: če parafraziram rek, da dokler ne greš na Triglav, nisi ta pravi Slovenec, lahko v primeru festivala Vizije rečem, da dokler v dveh dneh ne vidiš 9 gledaliških in lutkovnih predstav, fotografske razstave 13 mladih fotografov in 6 koncertov, zamujaš življenje. Ker je ta intenzivnost velik plus za kogar koli. In najboljši moment festivala je, da se nihče od mladih ustvarjalcev ne omejuje. To je bilo zelo videti v teatru in slišati v glasbi. Kar pa se tiče fotografije, te samo prikazujejo realnost, ki ni nujno najbolj privlačna, je pa odličen material za ustvarjalni izraz.«

Obrazložitve nagrad

VIZIONAR ZA GLEDALIŠKO PREDSTAVO V CELOTI: Inštitut za boljše čase, Maribor
Avtorski projekt: GENERACIJE

Predstava Generacije je predstava z velikim P. Je predstava, ki premika meje doživljanja gledališkosti, ki izstopa iz kalupa »klasične« gledališke predstave. Je izjemna mešanica dokumentarnega, postdramskega in Brechtovskega gledališča. Igralci - performerji so suvereni, natančni in za vsako besedo in vsak gib točno vedo, zakaj so jo izrekli ali naredili. Predstava nas zagrabi s prvim stavkom in nas ne izpusti še dolgo po njenem koncu. Prava dragocenost predstave pa je, da kljub izbruhu mladostniškega pravičniškega besa ne išče toliko odgovorov, kot postavlja pravilna vprašanja, ki niso namenjena zgolj njihovim vrstnikom, temveč jih lahko razumemo v širšem aspektu današnje družbe. Z uporabo dokumentarnih pričevanj razosebni vsakega igralca in s tem gledalcu skorajda u fris vrže dejstva, ki le-ta mora sam razvozlati in osmisliti. K temu pripomore tudi koherentna uporaba potujitvenega efekta, končne razgalitve odra s simbolnim padcem zavese in konec, ki nam daje upanje na boljši jutri. Verjamemo, da bodo vsi ustvarjalci, ko pri petdesetih odprejo svoja pisma, srečni.

VIZIONAR ZA LUTKOVNO PREDSTAVO V CELOTI: Gledališka šola Prve gimnazije Maribor
Avtorski projekt: NOČ V JEDILNICI

Predstava Noč v jedilnici se pogumna spopade s konceptom lutkovne predstave. Gre za pogumno raziskovanje mej lutkovnosti in stapljanja živega, dramskega gledališča s teatrom objekta. Predstava je tako režijsko kot dramaturško zaključena celota, avtorska zgodba je prepričljiva in omogoča uporabo lutk na višji, simbolni ravni. Lutke tukaj niso samo pomanjšano dramsko gledališče, temveč izrisujejo abstraktne koncepte in ideje, ki v povezavi z dobro igro živih igralcev predstavljajo odločen premik v pojmovanju lutk. Animacija je brezhibna, pretok energije med animatorjem, predmetom in gledalcem je izčiščen, fokusi so na mestu. Predstava kot celota je premišljena ideja, kjer vzajemno deluje vse, glasba in tišina, animacija in živa igra, konkretna zgodba in simbolni aspekt.

VIZIONAR ZA LUTKOVNOST: Gledališka šola Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Lutkovni studio Lizači parketa, avtorski projekt UPOR

Pri poizkusu definicije lutkovnega gledališča kot specifičnega žanra uprizoritvenih umetnosti vedno naletimo na težave. Je vsaka predstava, ki uporablja lutke res lutkovna? In kako lahko tja umeščamo predstave, kjer lutk sploh ni? Edino, kar res definira lutkovno predstavo kot tako, je njena lutkovnost. Ta zajema več kot samo odnos lutkar-lutka-občinstvo. Gre za razumevanje, kako igralec in predstava delujeta v razmerju z animiranim. In to razumevanje je skupini Lizači parketa lastno. Naj gre za animacijo prostora, vzpostavljanje ambienta, uporabe dvojnosti v smislu igralec-lutka, navsezadnje pa tudi za celosten koncept predstave, ki kar kipi od lutkovnosti. S tem je skupina naredila velik korak od preproste predstave z lutko in je ustvarila lutkovno predstavo v najžlahtnejšem pomenu besede.

VIZIONAR ZA NARACIJO: Teater Pozitiv – KUD Pozitiv – Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana, avtorski projekt MATICA

Vsaka umetnost je sistem znakov, ki jih ustvarjalci posredujejo sprejemnikom, ti pa jih preko vnaprej dogovorjenega koda dekodirajo in povežejo. V literaturi je ta kod razmeroma preprost, saj zajema malce več kot petindvajset različnih znakov. Pri dramskem gledališču je pravilno branje že bolj zapleteno. Velika težava pa nastane pri recepciji gibalnih in plesnih predstav, saj je gledalec soočen s popolno abstrakcijo. A pri predstavi Matica teh težav ni. Izčiščena ideja, premišljena koreografija, podpora scene, luči in glasbe ter seveda brezhibna izvedba so vzpostavili jasen kod, tako da je naracija, seveda specifična žanru, konsistentna in razumljiva. S tem so ustvarjalci naredili odločen premik in s predstavo, ki bi lahko hitra bila zgolj predstavitev plesnih in gibalnih sposobnosti, vzpostavili celostno gledališko izkušnjo.

VIZIONAR ZA ANSAMBELSKO IGRO: Gledališče GNOSIS, MKUD Ivan Cankar, II. gimnazija Maribor, Sarah Marn (po Georgeu Orwellu): ŽIVALSKA FARMA

Gledališka predstava je skupek večih dejavnikov – besedila, režije, glasbe, kostumografije … Seveda pa vse to ne zadostuje, če so na odru igralci, ki vse te podpore niso sposobni izkoristiti. Pravo srce vsake predstave je njen igralski ansambel. In vsi igralci gledališča Gnosis so dane dejavnike maksimalno izkoristili. Igralski vložek tako vsakega posameznika kot cele skupine je močen. Ustvarjalci imajo izdelane vloge, vsaka živalska karakteristika je jasna in predvsem nepretirana. Skupinska dinamika je prisotna skozi celo predstavo, od množičnih do intimnih prizorov. Igralci so res pravo srce te predstave.

VIZIONAR ZA INOVATIVEN PRISTOP: Gimnazija Poljane in SŠOF Ljubljana / Umetniška gimnazija-likovna smer, po motivih ruske avantgarde: 0

Predstava je močna samo toliko, kot je močen njen najšibkejši člen. Prepogosto se zgodi, da se pri uprizoritvah nenamenoma zanemari katerega od sestavnih delov predstave, naj bo to likovni, zvočni ali pa dramaturški aspekt. Predstava 0 pa je prikazala celostno umetniško stvaritev. Vsak sestavni del je podpiral idejo in njeno izvedbo. Likovna podoba je konkretno izrisovala simboliko časa, igra je diskretno didaktično pojasnjevala koncept avantgarde in luč je pravilno fokusirala dogajanje. Posebno omembo pa si zasluži avtorska zvočna podoba, ki je premišljeno podčrtavala celo uprizoritev. Predstava je vsekakor dober primer totalne in celostne gledališke izkušnje.

Vizionar, Vizije