STA, 12. 10. 2012

Zavoda Maska in Aksioma še vedno čakata na sredstva MIZKŠ

Zavoda Maska in Aksioma imata z ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) sklenjeno pogodbo o sofinanciranju programa delovanja za obdobje 2010-2013. Direktorja obeh zavodov, umetnika Janeza Janše, sta na srečanju z novinarji dejala, da MIZKŠ za letošnje leto Maski dolguje 74.940 evrov, Aksiomi pa 33.795 evrov.
:
:


Zavoda sta, podobno kot druge nevladne organizacije, ki delujejo na področju kulture, leta 2010 s tedanjim ministrstvom za kulturo sklenila pogodbo za sofinanciranje svojih dejavnosti do konca leta 2013. Pogodba predvideva, da se lahko vsako leto sklene aneks, v katerem se opredeli dokončna vsota sofinanciranja v tekočem letu in dinamika izplačil.

Za leto 2012 sta zavoda v februarju sicer prejela prvi obrok sofinanciranja, ki je za Masko znašal 65.940 evrov, za Aksiomo pa 56.325 evrov. Po rebalansu maja pa sta zavoda prejela odločbi o dokončni vsoti sofinanciranja v letu 2012, ki so bila, v skladu s splošno situacijo, nižja. Za Masko so že znižana znašala skupno 140.880 evrov, za Aksiomo pa 90.120 evrov.

Največja težava obeh zavodov v tem trenutku je, da kljub temu, da so v skladu z zakonsko določenimi roki vrnili na ministrstvo vso zahtevano dokumentacijo, še do danes niso dobili nakazanega drugega obroka. V Maski opozarjajo, da jim MIZKŠ za letošnje leto dolguje sredstva v višini 74.940 evrov, Aksiomi pa 33.795 evrov.

Da to otežuje delovanje Aksiome, je med drugim dokazala sredina razstava Vuka Ćosića v projektnem prostoru Aksiome. Ćosić se je tri mesece pripravljal na projekt, posvečen odnosu med tehnologijo in družbo, naslovljen Bivša prihodnost zdaj. V trenutku, ko naj bi prišlo do priprave postavitve, pa se je izkazalo, da je producent ne bo uspel plačati, ker s strani ministrstva niso prejeli denarja.

Intermedijskega umetnika Janšo skrbi, koliko takih primerov se bo ponovilo, saj so se bili doslej zaradi rezov v sofinanciranje zavoda Aksioma že primorani odpovedati določenim dejavnostim, na primer predavanjem priznanih umetnikov in izdajanju tiskovin. Podobno svojo dejavnost krčijo tudi pri Maski.

Direktorja Maske in Aksiome sta se na MIZKŠ večkrat obrnila za pojasnilo glede neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Z Maske so 17. septembra poslali dopis ministru Turku, a še niso prejeli odgovora. Opomnila sta še, da so bila, po njim dostopnih informacijah, drugim nevladnim organizacijam s področja kulture, ki so podpisnice pogodbe o štiriletnem financiranju, sredstva za leto 2012 izplačana v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Direktorja obeh zavodov zato zanima, zakaj druga polovica sredstev za leto 2012 ni bila nakazana ravno Maski in Aksiomi. Na novinarsko vprašanje, ali razmišljata, da na tak odnos ministrstva vpliva njuno preimenovanje v Janeza Janšo, sta odgovorila, da o vzrokih ne bi ugibala, zanimajo ju samo konkretni odgovori. Dodala sta, da projekti obeh zavodov ne vključujejo zgolj njunih del, temveč največkrat številne projekte priznanih slovenskih in tujih umetnikov.

Možna je tudi pravna pot. Direktor Maske je dejal, da se s pravniki sicer posvetujejo in preučujejo nastale razmere, a si po nepotrebnem ne želijo ustvarjati konfliktnih situacij, saj razumejo trenutno stanje v državi.

Kako naprej? Intermedijski umetnik Janša je dejal, da konkretnega odgovora na to vprašanje ne pozna. Spomnil je, da imajo kot umetniki pristop, ki morda ni najbolj standarden: "Prav iz tega pa se lahko rodi kakšna nepredvidljiva poteza."

Na vprašanje, zakaj do nakazila druge polovice sredstev za delovanje Maske in Aksiome v letu 2012 še ni prišlo, so na MIZKŠ odgovorili s pojasnilom: "Ker se v letošnjem letu tudi na področju kulture soočamo s težko finančno situacijo in v določenih časovnih obdobjih tudi nelikvidnostjo področja kulture na MIZKŠ, je v nekaterih primerih prihajalo do zamud pri izplačevanju pogodbenih obveznosti, kar pa seveda ne pomeni, da pogodbene obveznosti ne bodo izpolnjene." Dodali so, da zavračajo vsakršno namigovanje na različno obravnavo posameznih nevladnih organizacij.