Kaja Cencelj, SiGledal, 12. 12. 2010

Založba Zavoda Emanat za razvoj in obstoj umetnosti plesa

Zavod Emanat, ki skrbi za afirmacijo ter razvoj plesa in sodobne umetnosti pri nas, deluje na treh področjih; poleg osrednje produkcije predstav in videoumetnosti sta za zavod enako ključna izobraževanje in založniška dejavnost. Prav na slednjem področju je bil v letošnjem letu še posebno aktiven.
:
:

Zavod EMANAT, zavod za afirmacijo in razvoj plesa in sodobne umetnosti

Zavod je leta 2006 ustanovila koreografinja, plesalka in pedagoginja Maja Delak, ki vsa štiri leta vztraja tudi kot direktorica zavoda, umetniški vodja programa in urednica knjižnih zbirk. Delakova si skupaj s sodelavci prizadeva za uveljavitev in potrditev sodobnega plesa kot živega polja umetniške ustvarjalnosti. Svojo vizijo uresničujejo prav skozi tridelno strukturo in z vzajemnim prepletom posameznih dejavnosti.

 Maja Delak, Zavod Emanat / Foto: Tone Stojko

Maja Delak, direktorica Zavoda Emanat, umetniški vodja programa ter urednica knjižnih zbirk Prehodi in Prehodi XS / foto Tone Stojko

Tako tudi njihova majhna, a izvrstna založba s knjižnima zbirkama Prehodi in Prehodi XS pomembno sodeluje pri razvoju umetnosti plesa ter odpira vprašanja, ki še dodatno spodbujajo rast tega polja umetnosti pri nas. Izdana knjižna dela so različno prepletena s tematiko plesa, da lahko razširijo njegovo delovanje na druga področja ali obratno, da vzpostavljajo neke povezave, ki obstajajo v mediju plesa. Teme izbranega domačega in prevodnega knjižnega programa z različnih področij sodobnih scenskih umetnosti, od gledališča, sodobnega plesa do performansa, multimedijske in novomedijske umetnosti, spodbujajo umetniško delovanje, ki omogoča udejanjanje plesa in razvijanje posameznikove lastne kreativne strukture.

Od Rancièra do Bahtina

V zbirki Prehodi so do sedaj izšli: Učenec plesa Julie Buckroyd (v priročniku avtorica združi pedagogiko, socialno delo in psihologijo s poučevanjem in učenjem plesa ter razloži, kako lahko ta področja prenesemo v prakso poklicnih plesnih šol), Nevedni učitelj Jacquesa Rancièra (sodobni francoski filozof in teoretik v knjigi nazorno pokaže, kaj pomeni poučevati ter kaj naj se posameznik, skupina in družba naučijo), Plesati modernizem/Uprizarjati politiko Marka Franka (pregledna obravnava evolucije sodobnega plesa odpira pogled na sodobni ples v razmerju do politike spola, družbenega razreda ter estetike modernizma), Anatomija gibanja Blandine Calais-Germain (knjiga je pregled osnov anatomije za vse telesne tehnike in uvod v analizo plesnih tehnik), Dotik občutka Eve Kosofsky Sedwick (pionirka teorije queera je v eseju zbrala svoje najvplivnejše raziskave čustev in njihovega izražanja), Načini gledanja John Bergerja (eseji v knjigi predlagajo način, kako razumeti tradicijo in uživati z očmi sodobnosti, ter pojasnjujejo razmerja med biološkimi, estetskimi in kulturološkimi aspekti vizualne recepcije), Neulovljiva telesa Elizabeth Grosz (knjiga razgrinja družbenost spolno določenega telesa, pri čemer je naravno telo neločljivo povezano z družbenim, zato je spolno določeno telo predmet nenehnega družbenega in kulturnega urejanja, neskončnega opisovanja in vedno novih vpisov, ki tvorijo vse sisteme označevanja) in zadnja izdana knjiga K filozofiji dejanja Mihaila Mihajloviča Bahtina. Tik pred izidom sta tudi razpravi, zbrani v knjigi Kronotopografije plesa, ki sta nastali na podlagi nekajletnih raziskovanj sodobnega plesa dveh strokovnjakov. Prvo razpravo, »Zapisovanje gibanja: dramaturška meditacija o kulturni zgodovini plesnih notacij«, je Eda Čufer pripravila na podlagi dolgoletnega praktičnega dramaturškega dela ter zanimanja za oblike in strategije zapisa, ki bi lahko v modernih in sodobnih izvajalskih umetnostnih praksah predstavljale alternativo tradicionalnemu dramskemu tekstu. Sledi ji razprava »Ideologije plesnega telesa« Katje Praznik, v kateri skuša avtorica vzpostavljati koncepte, s katerimi bi bilo mogoče artikulirati telesnost in njeno funkcijo v plesni umetnosti.

TEATER _ ZA _ PTICE _ 2 _ foto . Nada . Zgank .

Predstava Teater za ptiče po drami Daniela Veroneseja odpira dvoumen prostor med nastopanjem in bivanjem, med gledališčem in življenjem. Produkcija: Zavod Emanat, partner: Španski borci / foto Nada Žgank

Založniško dejavnost Zavoda Emanat bogati še zbirka Prehodi XS z dramama Skomine Sarah Kane in Gledališče za ptice Daniela Veroneseja ter uprizoritvena raziskava Zapisi uglaševanja (gradivo ob delavnici) Lise Nelson.

Ob nakupu knjig iz obeh knjižnih zbirk velja do konca decembra 2010 poseben popust. Več informacij dobite na spletni strani Zavoda Emanat ali v njihovi pisarni na Kersnikovi 4 v Ljubljani.

(Kaja Cencelj, SiGledal)

Povezavi:

- Maja Delak na Wikiju

- Zavod Emanat na Wikiju

Kaja Cencelj, SiGledal, 14. 12. 2010
Ko želi človek preseči samega sebe
Kaja Cencelj, SiGledal, 27. 11. 2010
Gledališče osvetljuje oder vsakdanjega življenja