Emanat, 12. 12. 2010

Mihail Mihajlovič Bahtin: K filozofiji dejanja

Zadnja knjiga, ki je izšla konec oktobra v knjižni zbirki Prehodi in Prehodi XS je Mihail M. Bahtin: K FILOZOFIJI DEJANJA.
:
:

K filozofiji dejanja / oblikovanje Mauricio Ferlin

K filozofiji dejanja je nedokončan in nepopolno ohranjen filozofski fragment, ki ga je Mihail M. Bahtin napisal neposredno po zaključku študija leta 1918, v letih po oktobrski revoluciji, ko je živel in delal v Vitebsku in Nevlju. Potem ko je bil fragment leta 1986 objavljen v Sovjetski zvezi, leta 1993 pa še v angleškem prevodu, je to besedilo, napisano v prvem, predlingvističnem, novokantovskem obdobju, postalo nepogrešljiv element, ki omogoča tako vpogled v formulacijo izvornih problemov, okoli katerih je bil kasneje formiran Bahtinov miselni krog, v zametke filozofske formulacije razcepa med »realnim« in »simbolnim«, ki je bila zelo podobno kasneje formulirana v poststrukturalizmu, kot v izjemno inspirativno in terminološko inovativno artikulacijo filozofije dejanja, ki izjemo aktualno komentira najsodobnejše pristope k teoriji performansa in diskurz performativnosti.

Mihail Mihajlovič Bahtin – eno velikih imen humanistične misli 20. stoletja – je svoje najpomembnejše teoretske koncepte, ki so kasneje ključno zaznamovali predvsem zahodno humanistično misel v obdobju postmoderne (npr. kronotop, dialog, karnevalizacija), začel razvijati že v dvajsetih letih. V kaotičnem zgodovinskem obdobju je avtor osrediščenost lastne znanstvene in občečloveške pozicije iskal v novo osmišljeni tradiciji umetnosti in kulture, ki jo je v dvajsetih letih še poskušal opisati z uveljavljenim jezikom filozofije. Dve Bahtinovi deli tega obdobja – nekakšen teoretski dvojček – pričata o teh iskanjih. Prvo med njima je v slovenskem prevodu že dostopen spis Avtor in junak v estetski dejavnosti, ki glavna vprašanja tega obdobja obravnava v okvirih estetike, in drugo se pod naslovom K filozofiji dejanja (K filosofii postupka) posveča novim iskanjem v okvirih obče filozofije in etike.

Mihail Mihajlovič Bahtin: K FILOZOFIJI DEJANJA

prevod: dr. Blaž Podlesnik
spremna beseda: Eda Čufer

Emanat

Kaja Cencelj, SiGledal, 12. 12. 2010
Založba Zavoda Emanat za razvoj in obstoj umetnosti plesa
Emanat, 11. 5. 2021
Kako postati dober tat
Emanat, 27. 12. 2011
Donacija dohodnine