CD, 29. 5. 2023

Vabilo k sodelovanju pri koprodukcijah uprizoritvenih umetnosti

Nevladne organizacije, društva in zasebne ali javne zavode in festivale vabijo k sodelovanju v okviru uprizoritvenega programa Cankarjevega doma v letih 2023 in 2024.
:
:

Foto: Pixabay

Prijave je treba oddati najpozneje do 15. junija 2023, odgovore o njihovi odločitvi pa vam bodo posredovali do 1. julija 2023.

Z vabilom spodbujajo:

  • umetniške dogodke na področju uprizoritvene umetnosti, ki vključuje različne oblike, prakse in izraze gledališke ustvarjalnosti – (raziskovalne) gledališke predstave, sodobni ples, fizično gledališče itd.;
  • intermedijske umetnosti in druge sodobne umetniške prakse, ki v izrazu novih možnosti segajo čez meje uveljavljenih umetnostnih zvrsti, pri čemer se kreativno in v polemičnem družbenem kontekstu navezujejo na uporabo novih tehnologij, novih medijev, segajo pa tudi na presečišče znanosti in umetnosti; to so lahko raziskovalni in inovativni projekti spletne uprizoritvene umetnosti, instalacije, performansi, intervencije v javnem prostoru z umetniškim sporočilom in angažmajem itd.;
  • sodelovanja z različnimi festivali s področja uprizoritvenih umetnosti.

Vabilo vključuje projekte za odraslo občinstvo ter projekte za otroke in mladino.

Tematika predstav vnaprej ni določena, zato k sodelovanju vabijo ustvarjalce najrazličnejših vsebin.

Zanimajo jih projekti za odrasle, mladino in otroke, ki so primerni za naslednje dvorane Cankarjevega doma: Kosovelova, Štihova, Linhartova dvorana, Klub Cankarjevega doma, dvorani Duše Počkaj in Alme Karlin.

Neodvisno od aktualnega izbora projektov Cankarjev dom v sodelovanju z društvom Mesto žensk, ki v prihodnjem letu praznuje 30-obletnico delovanja, vabi ustvarjalke_ce uprizoritvenih umetnosti, ki jih zanima tematika sestrstva, ključne teme jubilejne izdaje festivala.

Izraz sestrstvo nakazuje na skupnost ženskih* izkušenj, na potrebo po medsebojni podpori, po krepitvi ženskega glasu in dejanj za izboljšanje položaja žensk ter skupni boj za enake pravice. Nasprotovanje spolni diskriminaciji, prevpraševanje prevladujočega patriarhalnega reda z vsemi na njem zgrajenimi neenakostmi so le nekateri izmed razlogov za povabilo k razpravi o novi obliki družbene organizacije in vloge žensk v javnosti – ki postane vključujoča in temelji na vrednotah, kot so skrb, empatija in solidarnost.

Slavni slogan V sestrstvu je moč je že v šestdesetih letih poudarjal pomembnost moči in sile, ki izhajata iz ženske solidarnosti in skupnosti. Zagotovo pa ne moremo govoriti o eni sami skupnosti žensk – do posameznih problematik lahko različne ženske namreč zavzemajo različne položaje in predstavljajo različne vrednostne sisteme.

Kadar obravnavamo strategije grajenja odnosov med ženskami, je naš cilj graditi solidarnost na razlikah oziroma z njimi. Razlike namreč med ženskami včasih prevladajo nad podobnostmi, družbena diskriminacija večkrat sega onkraj spola – čeprav je lahko z njim spojena (pomislite na vse izključevanje, povezano s finančnim položajem, barvo kože, spolno usmerjenostjo, družbenim ozadjem, invalidnostjo itd.).

Pravilno izpolnjeno prijavno polo in vse obvezne priloge pošljite do vključno 15. junija 2023 s pripisom UPRIZORITVENE UMETNOSTI na naslov:

Andrej Jaklič
Cankarjev dom
Prešernova 10
1000 Ljubljana

CD

CD, SEM, Kinodvor in Pripovedovalski variete, 17. 3. 2010
Pravljice danes: 17.3.2010
CD, 28. 4. 2009
Georges BIzet "Carmen"