CD, 30. 3. 2011

Vabilo k sodelovanju

V Cankarjevem domu vabijo nevladne organizacije, društva in zavode k sodelovanju v okviru gledališkega in plesnega programa 2012.
:
:

Do kdaj?
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 31. marca 2011 po pošti in po elektronski pošti. Odgovore o naši odločitvi vam bodo posredovali do 25. aprila 2011.

Koga vabijo h koprodukcijskemu sodelovanju?
K sodelovanju vabijo producente, ki delujejo v okviru nevladnih organizacij ter drugih zavodov in društev, ki bodo leta 2012 ustvarili plesne, gledališke in multimedijske predstave.

V prijavni poli je potrebno izčrpno in smiselno opisati koncept prijavljenega dela.

Vabilo k sodelovanju ne vključuje prvencev, se pravi, da mora imeti producent za seboj že vsaj eno javno uprizorjeno in s strani strokovne javnosti recenzirano delo. Producent mora biti  pravni subjekt, registriran za omenjeno dejavnost, medtem ko se Cankarjev dom v produkcijo predstave vključuje kot koproducent.

Producent predstave, ki zastopa umetnico ali umetnika, sam zagotavlja vsa potrebna finančna sredstva za realizacijo predstave (AH umetniške in lastne tehnične ekipe za vaje in ponovitve predstav, finančna sredstva za izdelavo scene, kostumov, glasbe, rekvizitov, video materiala, promocijo itd.) in se v tem smislu prijavlja na ustrezne razpise (MIK in MOL itd.).

Več informacij in prijavna pola

 

 

CD