CD, 18. 5. 2010

Kulturni bazar

20. maja 2010 od 9. do 21. ure bo v Cankarjevem domu potekal Kulturni bazar 2010.

Strokovni in širši javnosti bo svojo ponudbo predstavilo več kot 150 kulturnih ustanov in samostojnih kulturnih ustvarjalcev iz vse Slovenije, katerih kakovostne programe in projekte sofinancira Ministrstvo za kulturo. Letos je Kulturni bazar organiziran kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavke in delavce v vzgojno-izobraževalnih zavodih – iz priloženega programa je razvidno, da lahko udeleženci izberejo predavanja, delavnice in strokovne razprave z različnih področij, vodene oglede predstav (gledališke, glasbene, plesne, filmske …), razstav ter nastopov ustvarjalcev in umetniških skupin. Namen prireditve sta tako predstavitev ponudbe kulturnih ustanov kot spodbujanje partnerstva med strokovnimi delavci v kulturnih in vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Predstavljene bodo različne možnosti izvajanja kulturnih dejavnosti za otroke in mladino v okviru:– področij dejavnosti v vrtcih,– obveznega in razširjenega programa v osnovnih šolah – kulturno-umetnostna vzgoja kot kroskurikularna in medpredmetna vsebina, organizacija kulturnih dni,– obveznih in izbirnih predmetov ter obveznih in izbirnih vsebin ali interesnih dejavnosti v srednjih šolah ter– obšolskih in izvenšolskih dejavnosti za kakovostno in ustvarjalno preživljanje prostega časa otrok in mladine (različni abonmaji, ustvarjalne delavnice ...).

Kulturni bazar 2010 namenjamo vsem, ki se zavedajo pomena kulture in umetnosti kot enega ključnih elementov vzgoje in izobraževanja. Prepričani smo, da je udeležba na Kulturnem bazarju priložnost za trajnejša sodelovanja (partnerstva) med vzgojno-izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami ter za boljšo umestitev kulturno-umetnostnih vsebin v letne delovne načrte vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Program Kulturnega bazarja 2010

Vstop je brezplačen.

Več na: www.kultura.gov.si.

Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo in Cankarjev dom, 11. 5. 2010
Kulturni bazar 2010
CD, 13. 10. 2009
SRH - Zvok na koži
Teater CD, 31. 8. 2010
Teater CD - Sezona 2010/11
CD, 23. 6. 2021
Kulturni bazar 2021