DGKTS, 1. 12. 2017

Vabilo k oddaji predlogov za nagrado in priznanje Vladimirja Kralja

Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (DGKTS) objavlja vabilo k predlaganju nominacij za nagrado Vladimirja Kralja za življenjsko delo in priznanje Vladimirja Kralja za kritiške in teatrološke dosežke v zadnjih dveh letih.

Foto: Freeimages

Priznanje in nagrada Vladimirja Kralja se podeljujeta za dosežke na področju kritiškega, teatrološkega, dramaturškega, uredniškega ter drugega, dejavnosti društva ustreznega strokovnega dela na področju uprizoritvenih umetnosti. Prejemniki priznanj so lahko le aktivni člani DGKTS.

Priznanje Vladimirja Kralja se podeljuje vsaki dve leti za kritiško in teatrološko delo v zadnjih dveh letih (od 1. januarja do 31. decembra), ne glede na to ali gre za mlade ali že uveljavljene kritike in teatrologe. Nagrada Vladimirja Kralja za življenjsko delo se podeljuje priložnostno, najpogosteje vsaki dve leti. 

Kandidate za priznanje in nagrado Vladimirja Kralja lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe s področja uprizoritvenih umetnosti: DGKTS, ZDUS, institucionalna in neinstitucionalna gledališča, zavodi in inštituti s področja uprizoritvenih umetnosti in druga sorodna stanovska društva ter AGRFT. Prav tako lahko kandidate predloži komisija za podelitev nagrade in priznanja, ki jo sestavljajo člani izvršilnega odbora DGKTS.

Prijava mora vsebovati podpisan predlog z navedbo nagrade ali priznanja ter strokovno utemeljitev predloga. 

Vsak predlagatelj lahko poda največ dva predloga za priznanje Vladimirja Kralja za kritiško in teatrološko delo v preteklih dveh letih, hkrati pa največ en predlog za nagrado Vladimirja Kralja za življenjsko delo. 

Predloge nominacij za podelitev nagrade Vladimirja Kralja za življenjsko delo ter priznanja Vladimirja Kralja za kritiške in teatrološke dosežke v zadnjih dveh letih pošljite do vključno 31. decembra 2017 s priporočenim pismom na naslov: 
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana
z vidnim pripisom na ovojnici: »Predlog za priznanje/nagrado DGKTS«

Izvršilni odbor DGKTS bo člane društva najkasneje do 15. januarja obvestil o nominirancih. Društvo bo priznanje in nagrado podelilo najkasneje do konca maja istega leta na v ta namen posebej organiziranem dogodku ali v okviru kakšne druge javne prireditve ter o prejemnikih priznanja obvestilo širšo strokovno in medijsko javnost. 

Ljubljana, 30. 11. 2017
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov

Nagrada Vladimirja Kralja, DGKTS