DGKTS, 27. 1. 2014

Odprto pismo DGKTS o krizni situaciji v SSG Trst

V celoti objavljamo pismo, v katerem je Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (DGKTS) ustanovnim članom Slovenskega stalnega gledališča v Trstu posredovalo mnenje in poziv o ureditvi dogajanj v SSG.
:
:

SSG Trst

Odprto pismo Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (DGKTS) o krizni situaciji v Slovenskem stalnem gledališču Trst

Spoštovani člani Skupščine Združenja Slovensko stalno gledališče – Teatro Stabile Sloveno,

pišemo vam kot stanovsko društvo kritikov in teatrologov, ki z vse večjo zaskrbljenostjo spremljamo dogajanja v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu.

V zadnjih nekaj letih smo bili priče vse nižji organizacijski strukturi oz. vse nižjim standardom poklicnih in strokovnih pogojev v SSG – gledališče že od začetka leta 2010 deluje brez poslovnega direktorja ali vsaj tehnično-upravnega koordinatorja, in celo laik ve, da to ne more ostati brez posledic za profesionalno delovanje ustanove.

Še bolj zaskrbljujoče je izjemno hitro menjavanje umetniških vodij ali umetniških koordinatorjev, kakor so – neobičajno in kar nekako omalovažujoče za tako pomembno funkcijo v gledališču – poimenovani v Statutu Združenja SSG.

Pod sedanjim Upravnim svetom SSG Trst (mandat je nastopil pred tremi leti, leta 2011) so se zamenjala kar tri umetniška vodstva.

V 22. členu Statuta gledališča je sicer navedeno, da imenovanje umetniškega koordinatorja »traja največ 3 (tri) leta in je lahko obnovljivo«, a povprečna doba umetniškega vodstva v zadnjih treh letih v SSG je trajala precej manj (v navedenem obdobju nihče ni vodil SSG več kot 15 mesecev in tudi ni v celoti realiziral sezone, ki jo je zasnoval).

Skratka, ko nek umetniški vodja šele dobro začne delovati oz. bi moral izpeljati program, ki ga je zastavil, ko pokaže prve uspehe oz. prične žeti sadove svojega dela, ga Upravni svet SSG zamenja ali pa mu ne podaljša mandata. Verjetno se prav zato strokovna javnost upravičeno sprašuje (in ne »natolcuje«, kakor v svoji izjavi za javnost trdi Upravni svet), kaj je narobe z Upravnim svetom, ki tako pogosto menjava umetniške vodje – zakaj jim v času njihovega vodenja daje jasno vedeti, da jim ne zaupa in jim preprosto noče prepustiti umetniškega vodenja teatra. Takšen Upravni svet slabo opravlja svoje delo in ne izpolnjuje poslanstva, h kateremu ga zavezuje Statut Združenja SSG, saj ne skrbi, da lahko gledališče »neprekinjeno pripravlja gledališke predstave in umetniške prireditve visoke kulturne ravni v Trstu in Furlaniji Julijski krajini, s turnejami drugod po Italiji, v Sloveniji in v tujini« (2. člen).

Da je v SSG Trst nekaj hudo narobe, priča tudi sedanje krizno stanje, ko se je gledališče v sredini sezone znašlo brez vsakega vodstva – brez tehnično-upravnega koordinatorja (slednjega Statut predvideva, aktualni Upravni svet pa ga ni imenoval) in brez umetniškega vodstva. Dosedanji umetniški voditeljici Diani Koloini je konec leta 2013 potekel mandat, Upravni svet SSG ji pogodbe o zaposlitvi kljub uspešnemu delu (dve nagradi na Festivalu Borštnikovo srečanje, dobro sprejete in ocenjene uprizoritve v tej sezoni) ni podaljšal, ob tem pa tudi ni pravočasno poiskal novega umetniškega vodstva ustanove. Je res kriv splet okoliščin, da je prišlo do takšnega stanja? Ali Upravni svet ni vedel, kdaj bosta umetniški vodji in tudi svetu samemu potekla mandata? Zakaj ni prej poskrbel, da bi lahko gledališče nemoteno delovalo in ga ne bi pustil »brezglavega« (ali morda »obglavljenega«)? Saj vendar ne gre za izredne razmere, ni bilo vojne, povodnji, nenadne odpovedi pogodbe s strani umetniške vodje, nič nepredvidljivega se ni zgodilo … kako je potem lahko gledališče ostalo brez vodstva v času, ko imajo ostala slovenska gledališča že izdelan program sezone 2014/15, v obdobju, ko bi se morala umetniška vodja najbolj intenzivno dogovarjati za termine z režiserji, načrtovati zasedbe, naročati prevode itn.?

Svojevrstni odnos Upravnega sveta SSG se razkriva v njegovem tiskovnem sporočilu z dne 22. januarja 2014 – v njem našteva številna dejstva (ustanovne člane SSG, različne organe gledališča itn.), niti besede pa ne izreče o tem, kako bo poskrbljeno za nemoteno delovanje gledališča brez umetniškega vodje.

Ali si za ustanovo s tako dolgo in častivredno tradicijo in tolikšnim pomenom za Slovence v Trstu in za širši slovenski kulturni prostor lahko zamislimo še bolj kaotično situacijo?

Spoštovani, pišemo vam, ker boste v kratkem imenovali nov Upravni svet, ta pa bo odločal, kdo bo umetniško in tehnično-upravno vodil gledališče v prihodnje, v boljše čase ali pa v še globljo krizo.

Kot stanovsko združenje verjamemo, da boste v Upravni svet izvolili poštene in  strokovne posameznike, ki bodo odgovorno opravljali naloge, določene v Statutu SSG, in svoje moči ne bodo zlorabljali. Verjamemo tudi, da prvi korak k boljšim razmeram v SSG lahko naredite že tako, da statutarno povečate pristojnosti in avtonomnost umetniškega vodje ter poskrbite, da bo izbran z javnim razpisom (po jasno določenih strokovnih kriterijih), ter za obdobje, ki mu bo omogočilo tako zasnovo programa kot njegovo izvedbo (morda bi bilo smotrno, če bi bil mandat umetniškega vodje vezan na mandat Upravnega sveta, se pravi, da bi trajal tri leta).

Stabilno in avtonomno umetniško vodstvo je predpogoj za nemoteno delo, ustvarjalno vzdušje ter umetniško rast in razvoj gledališča, zato je nujno, da ga s skupnimi močmi skušamo zagotoviti.

Lep pozdrav,

Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije