STA, 4. 4. 2019

V Cankarjevem domu celodnevni 11. bazar kulturnih vsebin

V Cankarjevem domu se bo ob 9. uri začel 11. Kulturni bazar, v ospredju katerega bosta Sodobna umetnost ter Ustvarjalnost mladih. Strokovnega usposabljanja, ki temelji na medresorskem sodelovanju, se bo udeležilo več kot 1000 interesentov, pri njegovi izvedbi pa sodeluje 300 kulturnih organizacij ter številni samostojni kulturni ustvarjalci.
:
:

Kulturni bazar 2019

Osrednji temi letošnjega bazarja sta Ustvarjalnost mladih in Sodobna umetnost, v sodelovanju s partnerji pa bodo organizatorji z ministrstva za kulturo, ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda RS za šolstvo v tematskih sklopih predstavili, kako je mogoče kulturo in umetnost kreativno povezati tudi z drugimi področji: Gozd skozi umetnost in kulturo, Zdravje, šport, gibanje, umetnost in tehnologije ter Arhitektura in prostor.

Še posebej zanimiv bo razstavni prostor Gozd je modrost, ki je zastavljen medresorsko - gozd bodo strokovni delavci spoznali z gozdarskega, gospodarskega ter kulturno-umetnostnega vidika.

Številne sodelujoče kulturne organizacije in samostojni kulturni ustvarjalci bodo udeležencem strokovnega usposabljanja predstavili vsa področja kulturno-umetnostne vzgoje, od glasbe, filma, gledališča, plesa in kulturne dediščine do intermedijske umetnosti.

V predavalnicah in dvoranah se bodo zvrstila številna predavanja, delavnice in strokovne razprave z različnih področij, vodeni ogledi predstav, razstav ter nastopi ustvarjalcev in umetniških skupin.

Bazar je namenjen delavcem v vzgoji in izobraževanju ter kulturi kot tudi delavcem z drugih področij in študentom. Po zaključku seje vlade bo bazar obiskal tudi močan ministrski zbor.

Kulturni bazar, CD