Primož Jesenko, 5. 9. 2009

The Theatre of Socìetas Raffaello Sanzio

Claudia Castellucci, Romeo Castellucci, Chiara Guidi, Joe Kelleher, Nicholas Ridout
:
:

London/New York: Routledge, 2007

Prva izdaja v angleškem jeziku, ki poglobljeno popisuje delo italijanske skupine Societas Raffaello Sanzio, avtorice ene najbolj vznemirljivih gledaliških taktik v evropskem prostoru zadnjih dveh desetletij, in spregovarja o njeni likovno-prostorski dramaturški viziji. V ospredju knjige je natančna razdelava enajstdelnega cikla Tragedia Endogonidia (2002-04), ki jo spremlja izjemen fotomaterial, zapiski in korespondenca med nastajanjem predstav, kritični odzivi in dialoška soočenja z avtorji. Pomemben zbornik teoretskih in praktičnih refleksij na temo gledališča v 21. stoletju in dragocen dokument dela skupine.

 

Routledge