Novice z oznako "Malina Schmidt Snoj"

Malina Schmidt Snoj je avtorica dveh obsežnih knjig z naslovom Tokovi slovenske dramatike, v katerih zarisuje razvojni lok slovenske dramatike od njenih začetkov pa vse do konca 20. stoletja. Ta, prva pregledna zgodovina zajema snov od – okvirno rečeno – Škofjeloškega pasijona preko Cankarja do druge svetovne vojne v prvem delu, v drugem pa čas med drugo svetovno vojno in po njej do sodobnih avtorjev z njihovimi raznolikimi dramskimi poetikami, kot so bili recimo Primož Kozak ali Gregor Strniša, Dominik Smole ali Dane Zajc in kot so na primer Dušan Jovanović ali Tone Partljič, Ivo Svetina ali Drago Jančar. Več

Na rampi

Malina Schmidt Snoj