Novice z oznako "Fundacija Rudi Šeligo"

Iztekajoče leto, leto nedorečenosti, izgubljeno v prostoru in času, je ponovno, še enkrat, tokrat bridko in neizprosno pokazalo in dokazalo človeštvu, da ob skoraj osmih milijardah živečih ljudi na Zemlji, prevladujoči obstoječi, skoraj tisočletni družbeno ekonomski red s svojimi že davno preživetimi zakonitostmi, mutirano izrojenimi vrednotami ter vključno z vsemi svojimi avantgardno vzporednimi sistemi ni več zmožen regulirati in se zoperstavljati civilizacijskim problemom in uspešno nadgrajevati evolucijskega procesa človeštva. Več

Informacije

Fundacija Rudi Šeligo

Objavljamo celotni uvodni nagovor predsednika Fundacije Rudi Šeligo, Aleša Šelige, na simpoziju o prihodnosti slovenske kulture, ki se je odvil v dvorani Društva slovenskih pisateljev 18. 5. 2017 v organizaciji zavoda Beletrina, Društva slovenskih pisateljev in Fundacije Rudi Šeligo. Več

Na rampi

Fundacija Rudi Šeligo