STA, 28. 3. 2015

Slovenska gledališča predlani izvedla več kot 4500 predstav

Statistični urad RS (Surs) je ob svetovnem dnevu gledališča, 27. marcu, objavil podatke o dejavnosti slovenskih gledališč v letu 2013. Slovenska gledališča so v navedenem letu izvedla 4746 predstav, največ gledalcev so pritegnile dramske predstave.

foto: freeimages

Dramske predstave si je v letu 2013 ogledalo 39,2 odstotka obiskovalcev gledališč, sledile so lutkovne predstave (13,9 odstotka), operne predstave (9,6 odstotka), balet (7,8 odstotka), plesne predstave (dva odstotka), predstave raziskovalnih gledališč (1,3 odstotka), kar 26,2 odstotka pa so zavzemale predstave, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od naštetih zvrsti.

Surs je ob tem objavil tudi podatke za zadnje desetletje. V obdobju 2004-2013 so slovenska gledališča v matičnih gledaliških hišah izvedla letno od 3776 (leta 2009) do 6124 predstav (leta 2004). Na novo so v tem obdobju pripravila in izvedla od 195 (leta 2004) do 450 (leta 2012) gledaliških del.

S svojimi predstavami so v drugih slovenskih gledališčih ali v tujini največkrat gostovala v letu 2012, in sicer z 2744 predstavami, leta 2008 pa je bilo teh le 1840. Predstav gostujočih gledališč, ki so jih ponudila obiskovalcem, pa je bilo od 665 (leta 2005) do 1257 (leta 2012).

Gledališke predstave, med katere Surs statistično šteje dramske, operne, baletne, lutkovne predstave, plesne prireditve, predstave raziskovalnega gledališča in druge, si je v tem desetletju vsako leto ogledalo povprečno nekaj nad 861.000 obiskovalcev ali povprečno 178 ljudi na predstavo.

Surs kot zanimivost navaja, da so pred 60 leti poklicna in polpoklicna gledališča v Sloveniji izvedla 1535 predstav, ki si jih je ogledalo 602.000 obiskovalcev ali povprečno 392 ljudi na predstavo. V letu 2013 je 4746 izvedenih predstav obiskalo 881.000 gledalcev ali povprečno 186 ljudi na predstavo. Preračunano na prebivalca: v sezoni 1952/53 si je gledališke predstave ogledalo 39,9 odstotka, v letu 2013 pa 42,8 odstotka prebivalcev Slovenije.

Surs je primerjal tudi obiskanost gledališč v Sloveniji in EU. Raziskava Eurobarometer o dostopnosti kulture in udejstvovanju v kulturi iz leta 2013 je pokazala, da je v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem gledališče vsaj enkrat obiskalo 33 odstotkov prebivalcev Slovenije.

Največjo obiskanost sta imeli Švedska in Nizozemska, kjer je gledališče vsaj enkrat obiskalo 53 odstotkov prebivalcev, najmanjšo pa Portugalska, kjer je vsaj eno predstavo videlo le 13 odstotkov prebivalcev. Povprečje za celotno EU je bilo 28 odstotkov.

Svetovni dan gledališča se 27. marca z različnimi dogodki praznuje od leta 1962. Pobudo za to je dal Mednarodni gledališki inštitut.