PGK, 21. 11. 2011

Razpis za Grumovo nagrado in nagrado za mladega dramatika

30. novembra se izteka razpis za Grumovo nagrado 2012. Nagrada bo podeljena na 42. tednu slovenske drame, ki bo potekal konec marca in v začetku aprila 2012. Posebej bi želeli opozoriti na letošnjo novost – nagrado za mladega dramatika.
:
:


Natečaj za nagrado Slavka Gruma 2011


Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 42. tedna slovenske drame objavlja razpis za

NAGRADO SLAVKA GRUMA
za najboljše slovensko dramsko besedilo.

Za nagrado Slavka Gruma tekmujejo slovenska dramska besedila, predložena strokovni žiriji v letu 2011, in na 41. tednu slovenske drame nominirana besedila.

Rok za prijavo je 30. november 2011.

Žirija bo nagrado Slavka Gruma podelila enemu besedilu.

Dramatiki naj pošljejo tipkopis besedila, na katerem ne sme biti podatkov o avtorju, v šestih (6) izvodih na naslov:
Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, z oznako »za nagrado Slavka Gruma« ter 1 (en) izvod na e-pošto pgk@pgk.si.

RAZPISNI POGOJI
-     Avtorji poslanih dramskih besedil morajo posebej, v zaprti kuverti, obvezno predložiti tudi svoje osebne podatke: ime in priimek, naslov in poštno ter telefonsko številko.
-     Isti avtor lahko na razpis prijavi samo dve dramski besedili. Dramsko besedilo mora biti namenjeno gledališki uprizoritvi za odraslo občinstvo.
-     Avtorji lahko popravljeno ali spremenjeno različico dramskega besedila, ki je že konkuriralo za nagrado Slavka Gruma, prijavijo na razpis samo še enkrat.
-     Rok za prijavo dramskih besedil za nagrado Slavka Gruma je 30. november 2011.
-     S prijavo avtorji dovolijo organizatorju objavo imena in uporabo prijavljenega besedila v sklopu prireditev Tedna slovenske drame in se v ta namen odrečejo avtorskim pravicam.

***
Razpis za nagrado za mladega dramatika

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 42. tedna slovenske drame objavlja razpis za

NAGRADO ZA MLADEGA DRAMATIKA.

Za nagrado za mladega dramatika konkurirajo nova slovenska dramska besedila avtorjev, starih do 30 let. Avtor, ki konkurira za nagrado za mladega dramatika, ne more istočasno poslati istega besedila na natečaj za nagrado Slavka Gruma.

Rok za prijavo je 30. november 2011.

Dramatiki naj pošljejo tipkopis besedila, na katerem ne sme biti podatkov o avtorju, v šestih (6) izvodih na naslov:
Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, z oznako »za nagrado Slavka Gruma« ter 1 (en) izvod na e-pošto pgk@pgk.si.

RAZPISNI POGOJI
-     Avtorji poslanih dramskih besedil morajo posebej, v zaprti kuverti, obvezno predložiti tudi svoje osebne podatke: ime in priimek, naslov in poštno, datum rojstva ter telefonsko številko.
-     Isti avtor lahko na razpis prijavi samo dve dramski besedili. Dramsko besedilo mora biti namenjeno gledališki uprizoritvi za odraslo občinstvo.
-     Rok za prijavo dramskih besedil za Nagrado za mladega dramatika je 30. november 2011.
-     S prijavo avtorji dovolijo organizatorju objavo imena in uporabo prijavljenega besedila v sklopu prireditev Tedna slovenske drame in se v ta namen odrečejo avtorskim pravicam.