Igor Samobor, 22. 11. 2021

Odstopna izjava Igorja Samoborja z mesta ravnatelja Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana

Odločitev o odstopu sem sam pri sebi sprejel že pred meseci, vendar se mi je zdelo prav, da delovno zaokrožim vsebinsko najbolj naporen del sezone. Odhajam v trenutku, ko je plan naslednje sezone narejen v vseh detajlih, zasedbe postavljene, terminski in finančni načrti oblikovani in materiali tako imenovanega poziva že oddani na Ministrstvo za kulturo.
:
:

Foto: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana

Spoštovani,

s tem pismom vam sporočam, da nepreklicno odstopam z mesta ravnatelja Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana.

Rad bi napisal, da odstopam iz osebnih razlogov, vendar to ne bi bila resnica.

Član stalnega umetniškega ansambla SNG Drama Ljubljana sem neprekinjeno že več kot petintrideset let, na tem odru sem ustvaril večino svojih najbolj odmevnih vlog, zadnjih osem let sem Dramo tudi vodil, zato lahko rečem, da je to gledališče moj drugi dom.

Na vabilo Aleksandra Zorna, sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v mandatu ministra dr. Žige Turka, naj sprejmem ravnateljsko funkcijo, sem se odzval predvsem zaradi grožnje, ki jo nevarna dotrajanost stavbe SNG Drama Ljubljana pomeni za delovanje gledališča, obiskovalce in zaposlene. Pokreniti sem želel postopke sanacije.

Naslednji minister za kulturo dr. Uroš Grilc je leta 2014 vodstvo Drame z dopisom pozval, da po daljši prekinitvi spet pristopi k pripravam za prenovo gledališča. Navodila so bila nedvoumna. Poleg prenove osrednje zgradbe naj bi projekt zajemal tudi prenovo prostorov »kulisarne« v Nemški hiši, prenovo gledaliških delavnic in prenovo skladiščnih prostorov v Šentvidu. Na ta način bi bile pridobljene nujno potrebne kvadrature za realizacijo programov sodobnega gledališča.

V osmih letih mojega mandata se je na Ministrstvu za kulturo zvrstilo šest ministrov. Kljub pogostosti menjav so priprave na sanacijo Drame tekle brez prekinitev. Tako smo med letoma 2014 in 2020 uspeli urediti predprojektno nalogo, razpisati anonimni mednarodni arhitekturni natečaj, na katerem je mednarodna komisija strokovnjakov izbrala rešitev biroja Bevk Perović arhitekti, leta 2017 smo kupili prostore skladišča v Nemški hiši (minister je bil takrat Tone Peršak). Leta 2019 smo z Ministrstvom za kulturo (minister Tone Peršak) podpisali triletno pogodbo o financiranju projektiranja.

Spomladi 2020 je prisegla nova vlada, minister za kulturo je postal dr. Vasko Simoniti.

Kljub dejstvu, da smo vse zaveze in postavke pogodbe o financiranju projektiranja prenove Drame vestno realizirali, je minister Simoniti financiranje prekinil. Vsi sodelujoči od takrat delujejo pro bono, ker se zavedajo, da odlašanje prenove zgradbe lahko predstavlja tudi prekinitev delovanja SNG Drama kot gledališča. Minister je hkrati brez posveta s stroko posegel v projekt in med drugim zahteval, da se iz projekta izključi tri leta pred tem kupljene prostore Nemške hiše. V želji po nadaljevanju postopkov smo z ekipo sodelavcev na vse te samovoljne intervencije pristajali. Kljub zahtevani prilagoditvi projekta zelene luči za nadaljevanje projektiranja nismo dobili. Dobili nismo niti dovoljenja za oddajo vloge za gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje pa je prvi pogoj za pripravo dokumentacije, ki je podlaga za vse nadaljnje postopke in tudi za izračun dejanske vrednosti investicije.

Navsezadnje je minister Simoniti zahteval revizijo projekta. Revizija je bila opravljena, vendar rezultatov septembra zaključene revizije še vedno nimamo. Ministra sem prosil za sestanek na temo gradnje. Odgovora nisem dobil.

V osnutku novega Nacionalnega programa za kulturo smo zasledili spremenjeno letnico začetka prenove in nerealno oceno višine vrednosti investicije, ne da bi se snovalci posvetovali s projektno skupino. Ministra sem znova prosil za sestanek. Odgovora nisem dobil.

Zgradba je popolnoma iztrošena, kar dokazujejo preverbe statike in potresne varnosti. Kljub poročilom strokovnjakov za posamezna področja, ki jih redno pošiljamo na ministrstvo in ki bi zahtevala takojšnjo reakcijo, ministrstvo prenovo prelaga na nejasno prihodnost.

Vsa dejanja trenutne ministrske ekipe doživljam kot nezaupnico, ki je – glede na pozitivne poslovne in druge rezultate delovanja Drame – nisem pričakoval in je ne morem sprejeti. V takem okolju na žalost ni mogoče delovati.

Ker obstaja možnost, da odklonilni odnos ministra ni splošne, temveč osebne narave, se nepreklicno umikam s položaja ravnatelja SNG Drama Ljubljana.

Odločitev o odstopu sem sam pri sebi sprejel že pred meseci, vendar se mi je zdelo prav, da delovno zaokrožim vsebinsko najbolj naporen del sezone. Odhajam v trenutku, ko je plan naslednje sezone narejen v vseh detajlih, zasedbe postavljene, terminski in finančni načrti oblikovani in materiali tako imenovanega poziva že oddani na Ministrstvo za kulturo.

S spoštovanjem,

Igor Samobor

Igor Samobor, SNG Drama Ljubljana