STA, SNG Maribor, 13. 12. 2014

Občina po navedbah sveta SNG Maribor dolžna prispevati za Borštnikovo srečanje

Mestna občina Maribor je pravno zavezana prispevati denar za Festival Borštnikovo srečanje, je soglasno mnenje sveta Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Zato njegovi člani zahtevajo, da občina to zavezo tudi izpolni.

Foto: Matej Kristovič, Boštjan Lah

"Ugotovili smo, da obstajajo pravno zavezujoči dokumenti o sodelovanju pri financiranju Borštnikovega srečanja," je po včerajšnji izredni seji sveta zavoda povedal predsednik sveta SNG Maribor Gregor Pivec in pojasnil, da sta v skladu z dogovorom o dolgoročnem sodelovanju pri izvedbi Festivala Borštnikovo srečanje ministrstvo za kulturo in mariborska občina dolžna prispevati vsak polovico proračuna festivala.

Zato je svet zavoda pozval občino, da upošteva svoje obveznosti iz dogovora in skladno z njim skleni novo letno pogodbo o financiranju Borštnikovega srečanja. Ta za festival v letu 2015, ko bo obeleževal 50. obletnico, znaša 380.000 evrov, torej mora občina zagotoviti 190.000 evrov. V letošnjem letu je proračun festivala znašal 390.000 evrov.

Izredna seja sveta zavoda je bila sklicana, ker izhodišča za občinski proračun ne predvidevajo v letu 2015 niti evra za Borštnikovo srečanje. "Svet zavoda ostro nasprotuje ultimativnim proračunskim usmeritvam, ki predvidevajo popolno protipravno prekinitev financiranja s strani Mestne občine Maribor," je še pozval sedemčlanski svet zavoda. Ob tem je predlagal, da se točka financiranja Borštnikovega srečanja uvrsti na sejo občinskega odbora za kulturo, ki bo predvidoma 18. decembra, in da o tem vprašanju razpravljajo tudi drugi odbori, uradi in mestni svet.

Po besedah članice sveta zavoda Marije Ribič se ne sme zgoditi, da tako pomembnega festivala prihodnje leto ne bo. "Vodstvo SNG Maribor se zelo trudi, da v teh omejenih okvirjih izvaja program in dela zelo uspešno. Promovira Slovenijo in Maribor celo v tujini," je dejala. "Borštnikovo srečanje je ikona Maribora in škoda bi bilo, da se ga ukine. To je neodgovorno," je dodala.

Sklepi Sveta SNG Maribor, sprejeti na 1. izredni seji

SKLEP ŠT. IZ 1.1.1: Svet zavoda zahteva, da se upoštevajo vse obveznosti iz dogovora o dolgoročnem sodelovanju pri izvedbi Festivala Borštnikovo srečanje in vse pogodbene obveznosti med partnerji: Ministrstvom za kulturo, Mestno občino Maribor in Slovenskim narodnim gledališčem Maribor, ki izhajajo iz vsakoletne pogodbe.

SKLEP št. IZ 1.1.2: V skladu z dogovorom o dolgoročnem sodelovanju med Ministrstvom za kulturo in Mestno občino Maribor Svet zavoda pričakuje sklenitev nove pogodbe o sofinanciranju FBS med Ministrstvom za kulturo, Mestno občino Maribor in SNG Maribor za leto 2015. Ovrednoten program jubilejnega 50. Festivala Borštnikovo srečanje je 380.000 EUR. Oba pogodbena partnerja Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Maribor naj bi sodelovala vsak do polovice tega zneska.

SKLEP IZ 1.1.3: Svet zavoda ostro nasprotuje ultimativnim proračunskim usmeritvam, ki predvidevajo popolno protipravno prekinitev financiranja s strani Mestne občine Maribor.

SKLEP IZ 1.1.4: Svet zavoda predlaga, da se točka financiranja Festivala Borštnikovo srečanje uvrsti na 1. naslednjo sejo Odbora za kulturo MOM, ki bo predvidoma 18. 12. 2014. Dodatno želimo, da o problematiki razpravljajo tudi vsi drugi odbori in Uradi.
S sklepi se seznani Mestni svet, ki naj o tem opravi tudi razpravo.

Gregor Pivec
predsednik Sveta SNG Maribor