STA, 6. 4. 2010

Nevenka Koprivšek o črpanju evropskih sredstev v kulturi

Projekt Imagine 2020 - Arts and Climate Change, v katerem sodeluje Zavod Bunker, je letos uspešno kandidiral za sredstva v evropskem programu Kultura.

 Umetniška direktorica Zavoda Bunker Nevenka Koprivšek, je dejala, da je evropska sredstva izjemno težko pridobiti.

Zato upa, da bo ministrstvu za kulturo in kulturni stični točki SCCA - Ljubljana, ki skupaj pripravljata predlog, uspela podobna ureditev, kot jo imajo v marsikaterih državah, denimo v Italiji, skoraj vseh novih evropskih članicah in večini balkanskih državah, tudi pri nas. V omenjenih državah je namreč urejeno tako, da če nekdo pridobi evropski projekt iz programov Kultura ali regionalnih razvojnih programov, država ali regija avtomatično prispeva manjkajoča sredstva.

Sicer pa je Zavod Bunker ena redkih slovenskih nevladnih organizacij na področju kulture, ki črpa sredstva iz strukturnih skladov, in sicer iz programa Mediteran v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vendar pa je tam še težje pridobiti sredstva, saj je linija ekonomska in kultura ni tako eksplicitno prisotna kot denimo v programu Kultura. Poleg tega je sito še bolj gosto in prijave izjemno kompleksne.

Poleg evropskih so tu še druge fundacije, kot je na primer Fundacija Ana Lindh. Vanjo vlagajo sredstva Evropska komisija in 43 mediteranskih držav, njena vloga pa je definirana zelo široko. Med drugim si prizadeva vzpostavljati dialog na različnih platformah - na politični in civilni, na ravni nacionalnih mrež. Sredstva, ki jih je mogoče pridobiti s tega naslova, so po besedah Koprivškove majhna, a so izjemno dragocena, ker se sicer za sodelovanje na področju Mediterana ni mogoče obrniti nikamor drugam.