Prešernovo gledališče Kranj, 1. 10. 2020

Natečaj za nagrado Slavka Guma 2021

Prešernovo gledališče kot organizator 51. Tedna slovenske drame objavlja razpis za nagrado Slavka Gruma za najboljše novo slovensko dramsko besedilo.

Foto: Pixabay

Za nagrado Slavka Gruma tekmujejo nova slovenska dramska besedila, predložena strokovni žiriji v letu 2020, in besedila, nominirana na 50. Tednu slovenske drame.

RAZPISNI POGOJI

  • dramsko besedilo mora biti napisano v slovenskem jeziku in ne sme biti objavljeno ali uprizorjeno;
  • avtorji smejo isto besedilo na natečaj poslati samo enkrat;
  • avtorji morajo poslati štiri (4) izvode besedila pod šifro in zraven priložiti zaprto kuverto, označeno z isto šifro, v katero vložijo list s svojimi podatki (ime in priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov), ter en (1) izvod besedila na elektronski naslov pgk@pgk.si;
  • moralno in pravno so za izvirnost besedila odgovorni avtorji;
  • članstvo v žiriji izključuje možnost sodelovanja na natečaju.

Nagrado Slavka Gruma za najboljše novo izvirno dramsko besedilo lahko prejme samo eno besedilo. Avtor, ki konkurira za nagrado Slavka Gruma, ne more istega besedila hkrati poslati na natečaj za nagrado za mladega dramatika.

Rok za oddajo dramskih besedil je 30. november 2020.

Dramatiki naj pošljejo zaprto kuverto z osebnimi podatki ter štiri tipkopise besedila na naslov: Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj s pripisom "Za nagrado Slavka Gruma", en (1) izvod pa na elektronski naslov: pgk@pgk.si.

Poslanih besedil ne vračamo.

PGK, Nagrada Slavka Gruma, TSD

Prešernovo gledališče Kranj, 26. 11. 2009
Steklena menažerija v Kranju
Prešernovo gledališče Kranj, 17. 1. 2010
Delavnice dramskega pisanja 2010
Prešernovo gledališče Kranj, 5. 2. 2010
Delavnice in okrogle mize TDS