Natečaj za nagrado Slavka Guma 2021

Avtor: Prešernovo gledališče Kranj

Prešernovo gledališče kot organizator 51. Tedna slovenske drame objavlja razpis za nagrado Slavka Gruma za najboljše novo slovensko dramsko besedilo.


Foto: Pixabay

Za nagrado Slavka Gruma tekmujejo nova slovenska dramska besedila, predložena strokovni žiriji v letu 2020, in besedila, nominirana na 50. Tednu slovenske drame.

RAZPISNI POGOJI

Nagrado Slavka Gruma za najboljše novo izvirno dramsko besedilo lahko prejme samo eno besedilo. Avtor, ki konkurira za nagrado Slavka Gruma, ne more istega besedila hkrati poslati na natečaj za nagrado za mladega dramatika.

Rok za oddajo dramskih besedil je 30. november 2020.

Dramatiki naj pošljejo zaprto kuverto z osebnimi podatki ter štiri tipkopise besedila na naslov: Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj s pripisom "Za nagrado Slavka Gruma", en (1) izvod pa na elektronski naslov: pgk@pgk.si.

Poslanih besedil ne vračamo.


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/natecaj-za-nagrado-slavka-guma-2021