STA, 4. 7. 2023

Ministrstvo za kulturo zaradi draginje z razpisom za sofinanciranje programskih stroškov

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni poziv za sofinanciranje izjemnih programskih stroškov v letošnjem letu. Z njim želijo pokriti razlike programskih materialnih stroškov izvajalcev javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki so nastali zaradi izjemnih objektivnih okoliščin draginje, na katere izvajalci niso imeli vpliva.
:
:

Foto: Pixabay

Poziv, ki ga je ministrstvo objavilo v petek, se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 31. julija, piše v razpisni dokumentaciji.

S pozivom želi ministrstvo za kulturo zagotoviti pogoje za najboljšo možno izvedbo programskih vsebin izvajalcev javnih kulturnih programov na področju umetnosti v letu 2023, katerih delovanje na državni ravni je prepoznano kot vrhunsko oziroma nujno potrebno za uresničevanje načel raznolikosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin in so njihovi programi na področju umetnosti po obsegu, kakovosti in dostopnosti primerljivi s programi, ki jih zagotavljajo javni zavodi na področju kulture.

Na razpis se lahko prijavijo nosilci in izvajalci javnega kulturnega programa na področju umetnosti v obdobju 2022-2025, ki ga sofinancira ministrstvo za kulturo v okviru razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih v tem obdobju sofinancira Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, in ima z ministrstvom v okviru navedenega razpisa sklenjeno pogodbo o sofinanciranju in izvedbi javnega kulturnega programa.

Ministrstvo bo sofinanciralo le razlike med programskimi materialnimi stroški za leto 2023, opredeljenimi v pogodbi, in načrtovano realizacijo programskih materialnih stroškov za letošnje leto. Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za poziv, je 200.000 evrov, piše v razpisu.

MZK