STA, SSG Trst, 7. 10. 2014

Ministrica za kulturo obiskala slovensko gledališče in manjšino v Trstu

Ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar se je včeraj v Trstu srečala z vodstvom Slovenskega stalnega gledališča (SSG) in s predstavniki slovenske manjšine v Italiji. Kot je povedala, je bil namen obiska tudi, da Slovenija pokaže, kako pomembno je SSG za Slovenijo tako z vidika slovenskega jezika kot tudi za narodno identiteto.
:
:

foto: Luca Quaia

Na srečanju z vodstvom tržaškega gledališča je beseda tekla predvsem o možnostih medsebojnega sodelovanja. Predsednica upravnega odbora SSG Breda Pahor je orisala finančni okvir in novosti, ki jih uvaja italijanski ministrski dekret glede državnih stalnih gledališč in ustanov relevantnega pomena, ki pa v primeru Slovenskega stalnega gledališča po vsej verjetnosti ne bo spremenil dosedanjih kriterijev za porazdelitev sredstev. Predsednica je predstavila tudi vlogo in pomen koprodukcij ter sodelovanj na vseh ravneh, tako s slovenskimi kot tudi z italijanskimi gledališkimi in kulturnimi ustanovami. Umetniški vodja Eduard Miler pa je omenil možnost, da bi SSG z vključitvijo v že obstoječe slovenske projekte za promocijo mladih dramskih umetnikov lahko bistveno obogatilo dejavnost in igralski ansambel. Z umetniškim koordinatorjem gledališča je ministrica spregovorila tudi o njegovi viziji ter kako namerava ohraniti vrhunskost gledališča. Skupaj z vodstvom gledališča so ugotovili, da bi bila krepitev stalnega ansambla mogoča tudi s kohezijskimi projekti.

Ministrica, ki je bila že izčrpno seznanjena s položajem tržaškega gledališča, je potrdila pozornost do ustanove, ki skrbi za utrjevanje nacionalne identitete in narodne zavesti Slovencev na tem področju. Ministrica je tudi zagotovila, da bo Ministrstvo storilo vse, kar je v sedanjih finančnih zmožnostih, da bo odpravilo ali vsaj olajšalo težave ustanove, katere ohranitev spada med višje prioritete kulturnega ministrstva. Ministrstvo bo kljub zmanjšanim sredstvom, nadaljno podprlo tudi gostovanja slovenskih gledališč v sklopu abonmajskih ponudb Slovenskega stalnega gledališča. Srečanja v foyeru balkona SSG se je udeležila tudi Generalna konzulka RS v Trstu Ingrid Sergaš.

Seji je sledil ogled Kulturnega doma in prostorov, kjer poteka delovanje Slovenskega stalnega gledališča. Ministrica je obiskala tudi umetniški ekipi, ki v tem obdobju pripravljata koprodukcijsko uprizoritev s Stalnim gledališčem FJK in z društvom Casa del lavoratore teatrale 1914-1918. Trst, mesto v vojni po besedilih Marka Sosiča in Carla Tolazzija, ter novo otroško produkcijo Lipko in Košorok Primoža Suhodolčana.

Ob tem se je ministrica v Trstu sestala tudi s predstavniki Slovenske kulturno-gospodarske zveze, Sveta slovenskih organizacij, Zveze slovenskih kulturnih društev, založbe Mladika in Založništva tržaškega tiska. V pogovoru so se dotaknili težav slovenske manjšine v Italiji ter spregovorili o tem, kako bi se v njihovo reševanje lahko vključilo ministrstvo za kulturo.

Glede reševanja finančnih težav so bila, kot je poudarila ministrica, sredstva že pred časom prenesena na Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, bodo pa skušali okrepiti sodelovanje na področju kulture. Kot je poudarila, bodo poskušali okrepiti prav ta del, za katerega si ministrstvo za kulturo prizadeva - javni interes in ohranjanje slovenskega jezika tudi izven Slovenije na območju, kjer živijo Slovenci.