Emanat, 16. 6. 2015

Metodologije beleženja - pogovor št. 4: Nina Meško - Jasmina Založnik

Pogovor o različnih strategijah snovanja lastnega dela bo potekal danes, 16. junija ob 18. uri v kavarni Pritličje v organizaciji Zavoda Emanat.
:
:

Nina Meško, Jasmina Založnik / Foto: Arhiv Emanat

V vlogi samostojne svetovalke za ples na JSKD Nina Meško danes predvsem odpira in podpira ustvarjalnost mlajše generacije. V kolikor na koreografijo gledamo v širšem pomenu besede, lahko rečemo, da se kaže delo Nine Meško kot kontinuum. Nanj pa je mogoče gledati tudi s pojmom odprtega dela. Srž tokratnega pogovora bo zaobjeti različne strategije, skozi katere ustvarjalka snuje svoje delo, in ustvariti povezave med dvema koreografskima ali, bolje, kuratorskima pozicijama.

Biografiji

Nina Meško deluje na področju sodobne plesne umetnosti - do leta 2007 kot samostojna ustvarjalka, po letu 2007 pa kot samostojna svetovalka. S plesom in koreografijo se je profesionalno ukvarjala več kot desetletje. Vsi njeni avtorski projekti (Watching Alice, 13 Hours in April, Mala šola letenja, Deep Show, What a Feeling, Stanje stvari) kažejo artikulirano konceptualno strukturo in močno zanimanje za eksperiment. Kot samostojna svetovalka oblikuje različne prireditvene in izobraževalne programe, katerih osnovni cilj je razvoj plesne ustvarjalnosti otrok in mladih ter strokovna usposobljenost njihovih mentorjev po vseh regijah Slovenije.

Jasmina Založnik deluje na preseku prakse in teorije scenskih umetnosti. Je doktorska kandidatka na oddelku za umetnostno zgodovino na Univerzi v Aberdeenu ter dramaturginja, kuratorica, piska in producentka na področju sodobnih scenskih umetnosti. Osrednje teme njenega zanimanja pokrivajo vprašanje politike, estetike in subjektivnosti. Leta 2015 je  za svoje delo prejela nagrado Ksenije Hribar.