STA, 30. 6. 2011

Ljubljanska Opera si je nakopala več kot milijon dolgov

Delo je po četrtkovem srečanju ravnatelja ljubljanske Opere Mitje Bervarja, na katerem je bil optimističen glede prihodnosti operne hiše, pridobilo poročilo o opravljeni notranji reviziji zavoda za leto 2010 in mnenje strokovnih služb ministrstva za kulturo. Neplačani dolgovi zavoda naj bi se povzpeli čez milijon evrov, piše dnevnik.
:
:


Poročilo in mnenje strokovnih služb sta resna in izražata dvom. "Iz računovodskega poročila zavoda za leto 2010 je razvidno, da javni zavod za leto 2010 sicer izkazuje 1950 evrov presežka prihodkov nad odhodki. V bilanci stanja na dan 31. decembra 2010 izkazuje za 164.274 evrov presežka odhodkov nad prihodki," poroča Delo.

V besedilu poročila se ves čas pojavljata izraza "časovne razmejitve" in "odloženi odhodki". To dolgoročno odloženi stroški, ki so nastali v tekočem letu in se prenesejo v naslednje leto ali več. "Tako so v operni hiši opravili s stroški premier ali stroški najemnin, a je pri obeh revizija izrazila dvom, da jih bo mogoče pokriti z izvajanjem predstav v naslednjih letih oziroma da za oblikovanje odloženih odhodkov Opera sploh nima natančno izdelanih pravil," poroča časopis.

Po poročanju Dela v poročilu o opravljeni notranji reviziji piše, da ministrstvo predstav, ki so predmet odloženih odhodkov, ne bo več financiralo oziroma bo financiranje majhno. Ker v prihodnje ne gre pričakovati večjega financiranja države, se pojavlja vprašanje, iz katerih virov bodo stroški kriti.

"Zaradi tako imenovanega razmejevanja ima torej hiša prikazane pozitivne številke, popolnoma drugačen položaj pa se pokaže v dejanskih odprtih terjatvah. Po naših podatkih ima Opera kar za 1,3 milijona evrov zapadlih odprtih terjatev, torej terjatev, ki bi morale biti že plačane," piše Delo.

Na ministrstvu so za Delo potrdili tudi slabo finančno stanje zavoda ter podatek, da je bilo na seji sveta zavoda že povedano, da so maja terjatve operne in baletne hiše znašale več kot milijon evrov. "Nad številko so zaskrbljeni tako ministrica za kulturo kot svet zavoda, glede na zadnje izjave pa to očitno ne skrbi vodstva hiše. Ministrica je že predlagala svetu, ki se bo sestal v kratkem, da temeljito razmisli o ukrepih," so Delu sporočili iz službe za stike z javnostmi.

Prav zaradi ugotovitev notranje revizije svet zavoda na zadnjem sestanku ni podal soglasja k letnemu poročilu. Zato so naročili še zunanjo revizijo, ki je po poročanju Dela "nezaupnica poslovanju zavoda za lansko leto". Člane je zmotilo predvsem, da podatki niso bili ustrezno predstavljeni. Član sveta Uroš Grilc je za Delo povedal, da bodo ugotovitve zunanje revizije podlaga za nadaljnje odločitve sveta.