STA, 11. 3. 2015

Kulturni bazar v CD predstavitev slovenske kulture strokovni in širši javnosti

V Cankarjevem domu (CD) bo 18. marca potekal že 7. kulturni bazar, s katerim želijo organizatorji krepiti zavest o pomenu kakovostne kulturne-umetnostne vzgoje za otroke in mladino ter s tem tudi povečati njeno dostopnost. Na celodnevni prireditvi bo poleg usposabljanja strokovnih delavcev potekal obsežen program za otroke, mladino in odrasle.
:
:

Cankarjev dom / Foto: Nebojša Tejić STA

Kot je na včerajšnji novinarski konferenci poudarila ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar, je kulturno-umetnostna vzgoja pomembna za vse generacije tako z vidika sprejemanja kulture kot z vidika razvijanja sposobnosti raziskovanja in ustvarjalnosti. Kulturni bazar je po njenih besedah del načrtne in kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje na vseh področjih umetnosti in kulture, ki naj bi postali del našega vsakdana.

Direktor urada za razvoj izobraževanja na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Aleš Ojsteršek je izpostavil, da šola sama s svojimi metodami ne more doseči cilja, da postane inovativen učni prostor, pač pa si bo pri tem morala pomagati s širšo družbo. Izpostavil je pomembnost mrežnega povezovanja, Kulturni bazar pa naj omrežja pomaga zgraditi.

Po besedah direktorja zavoda za šolstvo Vinka Logaja je v strokovnih krogih na področju vzgoje in izobraževanja ter kulture vse močnejše zavedanje, da tradicionalni učni pristopi ne zadoščajo več. Zato jih vedno bolj nadomeščajo modeli, ki so usmerjeni k učencu, spodbujanju njegove motivacije in njegovi aktivni udeležbi. Kulturno-umetnostno vzgojo v šolskem prostoru prepoznavajo kot pomembno vsebino kroskurikularnega pristopa, ki presega zgolj povezovanje med različnimi predmeti in se nanaša na vse dejavnosti, ki osmišljajo življenje in delo šole.

V sklopu Kulturnega bazarja bo v vseh nadstropjih Cankarjevega doma skoraj 300 kulturnih ustanov iz vse Slovenije predstavilo svojo ponudbo. Po besedah nacionalne koordinatorice kulturno-umetnostne vzgoje na ministrstvu za kulturo Nataše Bucik bo program za strokovne delavce ponudil več kot 50 kulturnih dogodkov. V želji, da bi na bazar privabili čim več ljudi, bo program, ki bo namenjen širši javnosti, v Cankarjevem domu potekal ves dan, od 9. do 18. ure, obiskovalci pa bodo lahko izbirali med skoraj 130 dogodki: ustvarjalnimi delavnicami, koncerti in razstavami.

S Kulturnim bazarjem želijo organizatorji tudi pokazati tesno sodelovanje z različnimi področji. V sklopu (Pre)hrana in kultura bodo predstavili, kako lahko s kulturno dediščino prispevamo k ozaveščanju otrok, mladostnikov ter najširše javnosti o kakovostni lokalni hrani in zdravem načinu prehranjevanja.

Poseben sklop namenjajo Unescovemu mednarodnemu letu svetlobe 2015, v sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve pa bodo predstavili, kako s kulturno-umetnostno vzgojo otrokom in mladostnikom približati Evropsko leto za razvoj 2015. Gre za projekt, ki poteka v vseh državah članicah EU in s katerim želijo širši javnosti predstaviti pomen mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Projekt Kulturni bazar vključuje tudi Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje, skladno s cilji Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017 pa dajejo letos po besedah Bucikove poseben poudarek spodbujanju razvoja nacionalne mreže koordinatorjev.

Kulturni bazar organizirajo ministrstvo za kulturo, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in zavod za šolstvo in izvršni producent Cankarjev dom skupaj s partnerji ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstvom za zdravje, ministrstvom za zunanje zadeve ter Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Povezave: