Irina Lešnik, SiGledal, 25. 3. 2011

Koreografija – »gibanje, duša, ljubezen«

Med 25. in 27. marcem 2011 bodo različna ljubljanska kulturna prizorišča napolnile koreografije mladih ustvarjalcev sodobnega plesa. Novoustanovljeni evropski festival Plesna Vesna (Spring Forward) premierno gostimo prav v Sloveniji, kar je velik dogodek za ljubitelje sodobnega plesa! – Ker sem anketo o definiciji sodobnega plesa že izvedla, me je tokrat zanimalo, kaj študentje pri nas in drugod po Evropi razumejo pod izrazom koreografija.
:
:

Študentka zgodovine, Nizozemska: »Če izhajamo iz grškega izvora besede, bi lahko rekli, da je koreografija nekakšno pisanje plesa.«

Študent kulturnih študij, Nemčija: »Znanost ali umetnost koordinacije.«

Študentka bolgarskega jezika, Bolgarija: »Sofisticirana vrsta umetnosti, ki nam pomaga preobraziti notranja čustva v fascinantno zunanje gibanje.«

Študent zgodovine, Bolgarija: »Najbolj dolgočasen predmet v srednji šoli! No, bolj resno pa nekakšna znanost o plesu v skupini, namenjenem javni uprizoritvi.«

Študentka ekonomije, Portugalska: »Koreografija pomeni gibanje, dušo, bitje srca, ritem, ljubezen, dajanje in prejemanje, popolno povezavo telesa in duha na odru.«

Študent politologije, Francija: »Kombinacija gibov, sestavljena za enega ali za več plesalcev, pogosto gre za sinhrono gibanje, ki ga spremlja glasbeno ozadje.«

Študentka pedagogike, Estonija: »Sposobnost preobraziti kreativne vzgibe, ki jih imaš v sebi, v plesno gibanje.«

Študentka zgodovine, Hrvaška: »Umetnost o ustvarjanju različnih vrst plesa in o gibanju ljudi v sklopu različnih vrst plesa.«

Študent fizike, Italija: »Organizacija tega, kar se bo dogajalo na odru pri določeni predstavi. Največkrat se pač sliši za plesne koreografije, pri katerih se glede na glasbo izbere, koliko bo nastopajočih, kako bodo razporejeni po prostoru in kako bodo plesali.«

Študentka oblikovanja, Slovenija: »Umetnost gibanja. Premiki, ki jih povezujemo v ples. Vsebina plesne točke.«

Študent prava, Slovenija: »Koreografija je poskus predstavljanja dolgočasnih stvari na zanimiv način.«

Študentka pedagogike, Slovenija: »Oblikovanje v prostoru in času.«

 

Plesna Vesna

Anja Roter, SiGledal, 25. 3. 2011
Zapleši z Vesno – 22 plesov v treh dneh
Center kulture Španski borci, 25. 3. 2011
Danes na Plesni Vesni: Program 1
Center kulture Španski borci, 25. 3. 2011
Danes na Plesni Vesni: Program 2
Center kulture Španski borci, 26. 3. 2011
Danes na Plesni Vesni: Program 3
Center kulture Španski borci, 27. 3. 2011
Danes na Plesni Vesni: Program 8
Center kulture Španski borci, 26. 3. 2011
Danes na Plesni Vesni: Program 5
Center kulture Španski borci, 26. 3. 2011
Danes na Plesni Vesni : Program 6
Center kulture Španski borci, 27. 3. 2011
Danes na Plesni Vesni: Program 7
Center kulture Španski borci, 27. 3. 2011
Danes na Plesni Vesni: Program 9
Center kulture Španski borci, 27. 3. 2011
Danes na Plesni Vesni: Program 10
Irina Lešnik, SiGledal, 30. 3. 2011
Krizni, toda zanimiv čas
Irina Lešnik, SiGledal, 25. 9. 2011
Lutkam v slovo ...
Irina Lešnik, SiGledal, 5. 5. 2011
»Nič ni res, in vse je dovoljeno!«