LGL, 1. 3. 2011

Festival zlata paličica 2011

Povabilo poklicnim gledališčem, gledališkim skupinam in posameznikom.

Lutkovno gledališče Ljubljana – Dramski oder za mlade in Festival Zlata paličica, 14.  bienalni mednarodni festival igranih predstav za otroke in mlade, razpisujeta začetek prijav za festival Zlata paličica 2011, ki bo letos potekal od 10. do 14. oktobra 2011.

Sodelujejo lahko poklicna gledališča, gledališke skupine ali posamezniki z igranimi predstavami, ki so namenjene otroški in mladinski publiki in so bile ali bodo premierno uprizorjene v času od 31. januarja 2009 do 31. marca 2011.

Prijave sprejemajo do vključno 15. marca 2011.

Prosimo, da selektorju Mateju Bogataju v marcu in aprilu omogočite ogled prijavljenih predstav; izbor bo znan 15. maja.
Selektor bo v tekmovalni program vključil od 10 do 15 predstav, ki jih bo ocenjevala tričlanska žirija.

Prijave pošljite po pošti na naslov:
Lutkovno gledališče Ljubljana, festival 14. ZLATA PALIČICA 2011
Krekov trg 2, 1000 Ljubljana

Prijava naj vsebuje:

  • gledališki list ali letak,
  • DVD celotne predstave,
  • 4 kvalitetne fotografije.  

(Če v času prijave priloge še niso na voljo, jih lahko pošljete naknadno.)

Za podrobnejše informacije se obrnite na Natašo Antunićević Vižintin
(01 548 45 40, 031 634 200, natasa.vizintin@lgl.si).
 
Kratka zgodovina festivala

Festival Zlata paličica je leta 1993 osnoval Iztok Valič v okviru »Mojega gledališča« v Kulturnem domu Španski borci, leta 2005 pa jo je prenesel pod okrilje »Gledališča za otroke in mlade Ljubljana«. Od pripojitve slednjega k »Lutkovnemu gledališču Ljubljana« (1. januar 2009) sodi festival v okvir programske enote LGL »Dramski oder za mlade« (DOM). V začetkih je bil festival vsakoletni in slovenski, kasneje pa je prerasel v mednarodni in bienalni. Dvanajstkrat je potekal v Kulturnem domu Španski borci v Mostah, trinajsti pa je že domoval v stavbi Lutkovnega gledališča Ljubljana na Krekovem trgu.

Namen festivala:

  • v tekmovalnem programu domači javnosti in tujim selektorjem ponuditi pregled najboljših domačih igranih predstav za otroke in za mlade,
  • v spremljevalnem programu predstaviti izbrano domačo in tujo gledališko produkcijo,
  • spodbujati pisanje, prevajanje in uprizarjanje kvalitetnih besedil za otroke in za mlade,
  • spodbujati kontinuirano gledališko produkcijo za otroke in za mlade v poklicnih gledališčih,
  • z delavnicami, okroglimi mizami, pogovori in bralnimi uprizoritvami širiti zavest o pomenu gledališča za vse, ne glede na veroizpoved, raso, spol, starost ali izobrazbo.

Nagrade:
•    Nagrada za najboljšo predstavo v celoti
•    Nagrada za najboljšo režijo
•    Nagrada za najboljšo žensko vlogo
•    Nagrada za najboljšo moško vlogo
•    Tri Nagrade za posebne umetniške dosežke

LGL, Zlata paličica