SNG Drama Ljubljana, 28. 11. 2013

Današnjo predstavo Martin Krpan so si v spremstvu tolmača ogledali tudi varovanci Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

Nedavno so v ljubljanski Drami v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje omogočili 20 otrokom iz socialno ogroženih družin ogled premiere uprizoritve Levstikovega Martina Krpana v režiji Janeza Burgerja. Današnjo dopoldansko predstavo Martin Krpan pa si je brezplačno ogledalo tudi 27 varovancev ljubljanskega Zavoda za gluhe in naglušne. Pri lažjemu spremljanju predstave jim je pomagal tolmač. Obe sodelovanji sta bili za vse vpletene izredno prijetni in ganljivi izkušnji, zato si vsi skupaj želijo, da bi se lahko takšna povezovanja nadaljevala tudi v bodoče.
:
:

Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

Ob tej priložnosti delimo sporočilo gospe Andreje Trtnik Herlec, učiteljice gluhih v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana:

"Prihajamo iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, ki je osrednja slovenska osnovna in srednja šola za gluhe in naglušne, otroke z govorno-jezikovnimi ter avtističnimi motnjami.
Gluhi in naglušni imajo otežen dostop do kulturnih prireditev. Predvsem so prikrajšani za vso glasbo, zvoke, brez tolmača v slovenski znakovni jezik pa ne razumejo predstav. Mnogim bi koristili tudi nadnapisi in pisni povzetek o nastopajočih likih in vsebini. Med njimi so tudi Romi in priseljenci ter številni otroci iz socialno šibkih družin, torej so večkrat prikrajšani.

Otroci z avtističnimi motnjami težko prenašajo gnečo in močne senzorične dražljaje (zvočni efekti, hrup, reflektorji ipd.). Z večkratno vajo pa bodo vsakokrat zdržali dlje in tako ne bodo prikrajšani za izkušnjo gledališča.

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami (npr. z disleksijo ipd.) težko in počasi berejo, zato jim je bližja uprizoritvena umetnost. Ko spoznajo gledališče, lahko ravno oni postanejo najzvestejši abonenti za vse življenje, saj svet dojemajo celostno.

Prav je, da imajo gluhi in naglušni možnost spremljati gledališko umetnost tudi v spremstvu tolamačev, ki v slovenski znakovni jezik tolmačijo vse izrečeno besedilo in opisuje zvočno dogajanje. Pravica gluhih do tolmača je v Sloveniji uzakonjena že od leta 2002. Žal pa se niti gluhi ne zavedajo vseh svojih pravic, ali pa jim jih šolske, kulturne, zdravstvene in druge ustanove odrekajo zaradi težkega finančnega položaja.

Zelo hvaležni smo, da se v Slovenskem narodnem gledališču Drama Ljubljana zavedajo tudi potreb gluhe manjšine in jim že v šolskem obdobju omogočajo ogled gledaliških predstav (tokrat priljubljene umetne pripovedke Martin Krpan) s tolmačem. HVALA!"
(mag. Andreja Trtnik Herlec, prof. angl. in slov., učiteljica gluhih)

***
O družbeni odgovornosti SNG Drama Ljubljana

V SNG Drama Ljubljana se že vrsto let trudijo, da s svojim delom tudi družbeno odgovorno prispevajo k oblikovanju kulturno-družbenega prostora, v katerem delujejo. Kot osrednja državna gledališka institucija čutijo posebno odgovornost in željo, da z različnimi dejanji po svojih najboljših močeh izboljšajo tudi življenja skupin in posameznikov, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov težje obiščejo gledališče. Tako sodelujejo s številnimi posamezniki in društvi, dostop do gledališča pa brezplačno omogočajo tudi socialno ogroženim otrokom, brezposelnim, brezdomnim, invalidom na vozičkih, slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim ter drugim skupinam s posebnimi potrebami. Tovrstna dejanja so integralni del njihovega vsakodnevnega delovanja, pri čemer se držijo pravila, da tem gostom zagotovijo in s posebnimi projekti morda celo umestijo v program vsebine, ki v najvišji možni meri ugodijo njihovim željam in interesom.

Povezava: Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana http://www.zgnl.si/

Povezani dogodki