Tomaž Toporišič, 3. 1. 2017

Ali je prihodnost že prišla?

Vabljeni k ogledu E-razstave "Ali je prihodnost že prišla?", ki je od 1. januarja 2017 dostopna na portalu www.sigledal.org. Razstava je nastala ob pomembnem jubileju Slovenskega mladinskega gledališča, šestih desetletjih umetniškega, kulturnega in političnega vrenja. Najprej za zunanji razstavni prostor (Krakovski nasip), zdaj pa, primerno razširjena, kar omogoča nov medij, vstopa na medmrežje.

Heiner Müller, Naloga (Spomin na revolucijo), režija Eduard Miler, Slovensko mladinsko gledališče, 1998 / Foto: Žiga Koritnik

Razstava ponuja sproščeno vizualno popotovanje skozi zgodovino Mladinskega z izbranimi fotografijami in kratkimi mislimi o tem gledališču – gre za citate razmišljanj njegove ustanoviteljice Balbine Battelino Baranovič ter dosedanjih direktorjev in umetniških direktorjev, ob njih pa nekaterih strokovnjakov, ki so spregovorili o posebni energiji, ustvarjalnih silnicah tega gledališča od leta 1956 do danes in tem, kako ga sami razumejo.

Arheološko sledimo vizualnim dokumentom gledališkega snovanja od začetkov do sedanjega trenutka ter tako razbiramo estetske revolucije, utelešene v predstavah in umetniških ekipah, ki so ustvarjale in še ustvarjajo to gledališče – gledališče, ki ni samo gledališče, ni zgolj mladinsko in je veliko več kot samo slovensko. Vpisalo se je na zemljevide evropskih in svetovnih festivalov, navdušilo strokovno javnost in raznolika občinstva ter s svojimi estetskimi preboji soustvarjalo sodobni slovenski, evropski in zunajevropski gledališki prostor.

Vizualno oziroma fotografsko gradivo se poveže s prostori in časi, v katerih je nastalo, in govori o tem, da je slogan Ali je prihodnost že prišla?, s katerim je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja takratni umetniški direktor Dušan Jovanović pospremil turnejo tega gledališkega organizma v Franciji, danes še kako živ, saj ostajamo usmerjeni v prihodnost in ponosni na svojo sedanjost.

Povezava: E-razstava Ali je prihodnost že prišla?

SiGledal, SMG

Tomaž Toporišič, 21. 11. 2015
Oh, ta ženska je sneguljčica
Spraševala Uršula Cetinski in Tomaž Toporišič, 11. 11. 2010
Marko Mlačnik o Nižinskem in njegovem zadnjem plesu
Tomaž Toporišič, 8. 5. 2008
Pred premiero: Malfijska politika spola