Novice

Neka perverzna implicitna »vizija« je v vseh nas, in sicer naj vse ostane nespremenjeno. In mislim, da to velja prav za vse, tudi za tiste, ki mislimo, da bi vizijo morali imeti in da bi neke spremembe bile potrebne. Menim torej, da dejansko tudi tisti, ki na racionalni ravni zagovarjajo potrebo po nekih neopredeljenih spremembah, na drugi, manj ozaveščeni ravni, podpirajo privržence statičnosti, ki edina zagotavlja, da ostaja delitev segmentov oblasti nespremenjena. Jabolko spora je torej vedno eno in isto: oblast z vsem, kar prinaša. Več

Projekti Novega ZATO., Zaljubljeni v smrt