Simona Semenič, 2. 4. 2010

24 ur

PROSTOR: Oder predstavlja dva prostora hkrati; sodobno hotelsko sobo in zapuščen jašek rudnika. Prostora nista drug ob drugem, ampak sta oba na istem mestu; zavzemata isti del odra.
:
:

Opombe: Para se med sabo ne vidita. Nihče izmed njih ne vidi Spamov. Zaželjeno je, da se premiki prvega para pojavijo večkrat, kot so nakazani.
Spami se lahko pojavijo od kjerkoli in na kakršenkoli način, pomembno je, da s svojim telesom in glasom zavzamejo prostor.
Spami lahko direktno nagovarjajo protagoniste, lahko jih premikajo, lahko se fizično vklapljajo v dogajanje. Protagonisti nadaljujejo z dialogom in akcijami, kot da Spamov ni. Predstavljam si, da Spami delujejo kot improvizirani glasbeni koncert (jazz) – vsak glasbenik dodobra obvlada svoj instrument, na vsakem koncertu pa je skladba drugačna.
Besedilo Spamov je v originalnem jeziku (angleščini). V kolikor bi jih bilo potrebno prevesti v jezik uprizoritve, bi se mi zdelo primerno, da se predstavo opremi z originalnimi (angleškmi) podnapisi ali z adekvatno rešitvijo ohrani originalen jezik Spamov.

 

Povezave:

- Simona Semenič na Geslu
- 24 ur
- Simona Semenič na Repu
 

 

Simona Semenič

Ivo Svetina, 2. 4. 2010
Grobnica za pekarno
Žanina Mirčevska , 2. 4. 2010
Luknja
Janez Janša, 2. 4. 2010
Slovensko narodno gledališče
Prešernovo gledališče Kranj, 2. 4. 2010
Nagrade 40. tedna slovenske drame
Simona Semenič, 4. 2. 2017
Lidiji v slovo
Simona Semenič, 14. 2. 2013
Katarinin monolog