Katja Gorečan

Avtorjevi prispevki

Z deževniki na pot čudenja

Onkraj zaznamovanih teles

Konstelacije česa? Vsega.