Platforma sodobnega plesa - jesenski del

Tina Valentan, Urška Vohar

Zakaj te ne morem zapustiti

Plesna izba Maribor, Maska

Nina Simone

Plesna izba Maribor, Julidans Amsterdam, Tanzhaus Zürich
Maja Lamovšek, Maja Šnuderl

Najdeno

Plesna izba Maribor, Drama SNG Maribor
April Veselko, Žiga Golog

Dvomine

Plesna izba Maribor, Federacija