Razmaknite se zidovi, človeškim sanjam. Dramski in gledališki opus Vitomila Zupana

Znanstveni simpozij ob 100. obletnici rojstva Vitomila Zupana v organizaciji Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije in Festivala Borštnikovo srečanje v sodelovanju z AGRFT UL, FF UL ter Slovenskim gledališkim inštitutom.

V primerjavi z zanimanjem za razgibano življenjsko usodo Vitomila Zupana in za njegovo prozno ustvarjanje je njegov dramski opus manj raziskan, zato bo tokrat v središču znanstvenega razpravljanja. Dramski opus Vitomila Zupana namreč zaznamuje svojevrsten paradoks: po eni strani je bil avtor  nagrajen z najvišjimi nagradami (Prešernova nagrada za Rojstvo v nevihti, zmaga na anonimnem natečaju jugoslovanskih gledališč z besedilom Bele rakete lete na Amsterdam), po drugi strani pa so njegova besedila na odre pogosto prihajala z večdesetletno zamudo, nekatera še do danes niso dočakala objave ali uprizoritve, od zadnje uprizoritve katere od njegovih dram pa je minilo že skoraj trideset let. Njegova dramska dela so bila drzna, saj so ob svojem nastanku pogosto prinašala nekonvencionalne idejne in oblikovne rešitve, zato jih nikoli ni bilo moč vključiti v prevladujoče literarne tokove. Hkrati pa so  izjemno raznolika, tako po svoji formi, jeziku in slogu, motivih, temah in idejah kot po žanrskih opredelitvah; so odrsko razgibana, z mnogimi preskoki v prostoru in času, neobičajnim izborom dramskih oseb, rabo izrazito gledaliških elementov; izmenjujejo se besedila z družbenokritično držo in političnim nabojem ter intimna spraševanja o človekovi sreči, sanjah in tesnobnih bivanjskih izbirah med dobrim in zlim. Ali kot pravi Angel v Zupanovi dramski alegoriji Ladja brez imena: "Razmaknite se, zidovi, človeškim sanjam." Namen simpozija je tako premisliti in ovrednotiti Zupanovo vlogo v razvoju slovenske dramatike in gledališča, pri čemer nas bo zanimala analiza dramskih besedil, gledaliških uprizoritev, dramatizacij,  njegovih premišljevanj o gledališču, zbranih v zbirki Sholion, kot tudi refleksija že obstoječih razprav o njegovem dramskem opusu in poizkus odgovoriti na vprašanje, ali je Vitomil Zupan tudi dramatik in gledališčnik za današnji čas.

Simpoziju bo sledila okrogla miza, na kateri bomo fenomen Vitomila Zupana predstavili skozi njegovo ustvarjanje za različne medije: o dramskih besedilih, gledaliških uprizoritvah, radijskih igrah, televizijskih in filmskih scenarijih bodo spregovorili režiserji, igralci, uredniki ter drugi sopotniki na njegovi ustvarjalni poti.

V nadaljevanju bodo študentje AGRFT pripravili bralno uprizoritev še neobjavljene in neuprizorjene drame iz Zupanove zapuščine Tretji zaplodek iz leta 1941.

Predsednica simpozija: Mateja Pezdirc Bartol
Programski odbor: Barbara Orel, Tomaž Toporišič, Tea Rogelj, Alja Predan
Vodja organizacijskega odbora: Nika Arhar

***
Program
Sobota, 18. oktober 2014

10.00–13.00
Rektorat Univerze v Mariboru
Dvorana Antona Trstenjaka

10.00–11.30
Ivo Svetina: Zakaj je Aleksander Veliki praznih rok?
Gašper Troha: Vitomil Zupan – dvorni dramatik revolucije?
Mateja Pezdirc Bartol: Oblaki in pištole v dramskem opusu Vitomila Zupana (poskus sinteze)

11.45–13.00
Barbara Orel: Zupanova vizija razvojnih smernic v dramatiki in gledališču
Tomaž Toporišič: Kako Vitomil Zupan misli gledališče
Blaž Lukan: Drama kot oblika (iz) "predmiselnega kaosa"

14.30–18.00
SNG Maribor
Mali oder

14.30–16.00
Okrogla miza
Gostje: Mojca Kreft, Vilma Štritof, Metod Pevec in Mare Bulc
Moderator: Matej Bogataj

16.30–18.00
Vitomil Zupan: Tretji zaplodek
Krstna(bralna) uprizoritev študentov UL AGRFT


Povezava: PROGRAM SIMPOZIJA (DOCX / 21 Kb)