DGKTS, 15. 4. 2014

Znanstveni simpozij o dramatiki Vitomila Zupana

Vabimo vas, da se udeležite znanstvenega simpozija ob 100. obletnici rojstva Vitomila Zupana, ki ga pripravljata Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije in Festival Borštnikovo srečanje v sodelovanju z AGRFT, Filozofsko fakulteto v Ljubljani ter Slovenskim gledališkim inštitutom. Simpozij bo potekal 18. oktobra 2014 v dvorani Antona Trstenjaka na rektoratu univerze v Mariboru.

Foto: Wikipedija

V primerjavi z zanimanjem za razgibano življenjsko usodo Vitomila Zupana in za njegovo prozno ustvarjanje je dramski opus Vitomila Zupana manj raziskan, zato bo tokrat v središču znanstvenega razpravljanja. Dramski opus Vitomila Zupana namreč zaznamuje svojevrsten paradoks: po eni strani je bil avtor  nagrajen z najvišjimi nagradami (Prešernova nagrada za Rojstvo v nevihti, zmaga na anonimnem natečaju jugoslovanskih gledališč z besedilom Bele rakete lete na Amsterdam), po drugi strani pa so njegova besedila na odre pogosto prihajala z več desetletno zamudo, nekatera še do danes niso dočakala objave ali uprizoritve, od zadnje uprizoritve katere od njegovih dram pa je minilo že skoraj trideset let. Njegova dramska dela so bila drzna, saj so ob svojem nastanku pogosto prinašala nekonvencionalne idejne in oblikovne rešitve, zato jih nikoli ni bilo moč vključiti v prevladujoče literarne tokove. Hkrati pa so izjemno raznolika, tako po svoji formi, jeziku in slogu, motivih, temah in idejah, žanrskih opredelitvah, so odrsko razgibana, z mnogimi preskoki v prostoru in času, neobičajnim izborom dramskih oseb, rabo izrazito gledaliških elementov, izmenjujejo pa se besedila z družbenokritično držo in političnim nabojem ter intimna spraševanja o človekovi sreči, sanjah in tesnobnih bivanjskih izbirah med dobrim in zlim. Ali kot pravi Angel v Zupanovi dramski alegoriji Ladja brez imena: »Razmaknite se, zidovi, človeškim sanjam.« Namen simpozija je tako premisliti in ovrednotiti Zupanovo vlogo v razvoju slovenske dramatike in gledališča, pri čemer nas bo zanimala analiza dramskih besedil, gledaliških uprizoritev, dramatizacij, njegovih premišljevanj o gledališču, zbranih v zbirki Sholion, kot tudi refleksija že obstoječih razprav o njegovem dramskem opusu in poizkus odgovoriti na vprašanje, ali je Vitomil Zupan tudi dramatik in gledališčnik za današnji čas.

Naslov s povzetkom (do 1000 znakov s presledki) pričakujemo do 6. junija 2014 na naslov nikaarhar@yahoo.com, saj bo objavljen v biltenu Festivala Borštnikovo srečanje, končno verzijo referata pa bo potrebno oddati do 26. 9. 2014. Čas za predstavitev referata bo omejen na 15 minut. Prispevki bodo objavljeni po recenzentskem postopku, navodila za oblikovanje besedila boste referenti prejeli po elektronski pošti.

Simpoziju bo sledila okrogla miza, na kateri bomo fenomen Vitomila Zupana predstavili skozi njegovo ustvarjanje za različne medije: o dramskih besedilih, gledaliških uprizoritvah, radijskih igrah, televizijskih in filmskih scenarijih bodo spregovorili režiserji, igralci, uredniki ter drugi sopotniki na njegovi ustvarjalni poti.

V nadaljevanju bodo študentje AGRFT pripravili bralno uprizoritev še neobjavljene in neuprizorjene drame iz Zupanove zapuščine, dramo Tretji zaplodek iz leta 1941.

Vljudno vabljeni!

Predsednica simpozija: Mateja Pezdirc Bartol
Programski odbor: Barbara Orel, Tomaž Toporišič, Tea Rogelj, Alja Predan
Vodja organizacijskega odbora: Nika Arhar

Za morebitna dodatna vprašanja se lahko obrnete na: nikaarhar@yahoo.com.

Povezava: Spletna stran Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije

DGKTS