DGKTS, 9. 9. 2016

Javni razpis štipendije Ustanove Tarasa Kermaunerja

Ustanova Tarasa Kermaunerja razpisuje enoletno štipendijo v višini 3.000 evrov, in sicer za mladega raziskovalca/raziskovalko slovenske dramatike. Zgornja starostna meja je 35 let.

Taras Kermauner / Foto: Arhiv DGKTS

Štipendist/štipendistka mora po letu dni (do 1. novembra 2017) Ustanovi Tarasa Kermaunerja izročiti poročilo o opravljenem delu ter (vsaj) en izvirni članek/razpravo o slovenski dramatiki (v obsegu 30.000 znakov s presledki), ki ga/jo prepusti v objavo reviji Sodobnost.

Ustanova si še zlasti želi razprav, ki bi se posvečala raziskovalnemu delu Tarasa Kermaunerja na področju slovenske dramatike.

Prijava mora vsebovati življenjepis in biografijo objav ter dispozicijo raziskave (največ 3 tipkane strani). Rok za prijavo je 10. oktober 2016. Prijave pošljite na naslov:

Društvo slovenskih pisateljev, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana (s pripisom za Ustanovo Tarasa Kermaunerja)

Ustanova Tarasa Kermaunerja