STA, 1. 6. 2017

Za ravnatelja ljubljanske Drame trije kandidati

Na razpis za delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana so se prijavili trije kandidati, vsi izpolnjujejo pogoje, so potrdili na ministrstvu za kulturo. Po poročanju današnjega Dela so se prijavili dosedanji ravnatelj Igor Samobor, režiser Sebastijan Horvat in član igralskega ansambla Boris Mihalj.
:
:

SNG Drama Ljubljana / Foto: Peter Uhan

Vsi trije so gledališki javnosti dobro znani, časnik pa omenja tudi program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih, ki so ga morali priložiti k prijavi.

Samobor, ki je svoje ravnateljsko vodenje zaznamoval z odpiranjem hiše v gledališki center z novimi sklopi in vsebinami, meni, da mora gledališče na novo prebrati repertoarna dela svetovne in domače klasike, spodbujati nastanek novih, skrbeti za vrhunske prevode starih in novih tujih gledaliških del, slediti sodobnim gledališkim tokovom in v program uvrščati nova evropska in svetovna dela.

V svojem programu navaja tudi produkcijsko in programsko povezovanje, raziskovanje novih izrazov, sodelovanje z AGRFT in povečanje deleža lastnih sredstev na 15-20 odstotkov, kar je primerljivo z evropskimi subvencioniranimi gledališči. Omenja tudi gradnjo in obnovo zavoda, ena glavnih nalog pa se mu zdi stabiliziranje financiranja.

Horvat je navedel, da naj zavod postane prostor, ki ni vezan na družbeni razred in druge elite, vendar naj pri tem ohrani vrhunsko raven programskih sklopov. Nasprotuje logiki trga, prilagajanje trgu torej zanj ne pride v poštev, odpoveduje se spektaklu, šovu. Zavzema se za avtonomijo zavoda in meni, da se mora gledališče izrekati o svetu okoli sebe in zavzemati kritično držo. Drama mora po njegovem mnenju pridobiti identiteto, razvijati produkte, ki se bodo razlikovali od druge ponudbe, omenja tudi povezovanje zavoda v koprodukcije ter prodor v tujino.

Boris Mihalj pa, kot poroča Delo, poudarja vzpostavitev zavoda kot osrednjega državnega gledališča, zato je potrebna sprememba sklepa o ustanovitvi, da bo mogoča večja avtonomija, povsem samostojno upravljanje, svobodno oblikovanje programa. Omenja tudi sistematizacijo kadrov, strokovna napredovanja zaposlenih, uvajanje mentorstva in angažiranje mladih. V programskem smislu bi kombiniral repertoarno in eksperimentalno gledališče, vzpostavil kuratorsto v pripravah novih sezon, povezoval bi Dramo z Gledališkim inštitutom ter Univerzo. Med ključnimi poudarki sta navedena tudi obnova stavbe in črpanje evropskih sredstev.

Z vsemi prijavljenimi bo komisija na ministrstvu opravila razgovor in nato ministru predlagala najustreznejšega kandidata. Pred imenovanjem pa mora minister pridobiti še mnenje sveta in strokovnega sveta zavoda.

Novoimenovani ravnatelj bo mandat nastopil maja prihodnje leto, ko se sedanjemu ravnatelju Samoborju izteče petletni mandat, so še zapisali na ministrstvu.