Maska, 13. 10. 2015

XIII. Seminar sodobnih scenskih umetnosti - Zbor za bralce in gledalce

V zadnjih letih opažamo drastično padanje medosebne komunikacije in siromašenje njenega nivoja, kar je povezano tudi z vsesplošno krnitvijo družabne plati umetniških dogodkov ter njihovega družbenega pomena. Kaj sploh ostane od umetnosti, če ni nikogar, ki bi o njej govoril?

Zbor za publiko / Foto: Matevž Peršin

V letošnjem letu se koncept Maskinega Seminarja naslanja na nekoliko drugačen pristop. Seminar letos poleg delavnic, predavanj in znanstvenega simpozija, prinaša še dva dodatna formata: prvi, je že znani Zbor za publiko, ki letos poteka enkrat na mesec in je namenjen pogovoru gledalcev o izbrani predstavi.
 
Drugega bi lahko poimenovali Bralni zbor. Ker je eden najbolj pogostih razlogov za odsotnost komunikacije o umetnosti akutno pomanjkanje časa, si bomo letos čas preprosto vzeli in podrobno prebirali posamezna strokovna dela ter skozi njihovo prizmo obravnavali aktualne fenomene na sceni. Seminar ponuja celoletno kvalitetno druženje na strokovni osnovi in s kompetentnimi gosti, ki bo udeležence povezalo v želji po drugačnih načinih dela. Ko se žlahtna zvezanost teorije s prakso nič kaj spodbudno rahlja, izzivamo sočnost v njunem oplajanju.
 
Tudi zaradi tega v letošnjem letu na Bralnem zboru prebiramo dela, ki nam bodo v pomoč zlasti pri ozaveščanju konteksta trenutka, v katerem se rojeva današnja umetnost, in pri razčlenitvi mreže silnic, ki nam drastično ožijo pogoje produciranja in življenja. Obenem bomo skozi zgodovinsko in teoretsko analizo izbranih fenomenov skušali odpreti nove inspirativne kanale za drugačno ustvarjanje in drugačno beleženje. Seminar je zavezan interdisciplinarnemu razumevanju in ustvarjanju sodobne umetnosti in teorije.
 
V našo družbo vabimo vse, ki jih zanima sodobna umetnost in njeno mesto v širšem družbenem kontekstu. Tiste, ki z njo mogoče niso neposredno povezani, vse takšne in drugačne družbene neodvisnike oziroma odvisneže od umetnosti kot tudi vse naključne sopotnike. Lepo je doživljati umetnost, še lepše je to lepoto premišljevati v dobri družbi.
 
Toplo vabljeni k sodelovanju!
 
Bralni seminar bo potekal vsak drugi ponedeljek ob 18.00 v prostorih Maske - s pričetkom 26. oktobra 2015 in se bo zaključil maja 2016. Takoj se bomo lotili branja sveže izdane knjige Aisthesis Jacquesa Rancièrea in se dobro pripravili na njegov prihod v Ljubljano konec novembra.
 
Poleg Rancièrea bodo gostje Seminarja med drugimi Chantal Mouffe, Daniela Hahn, Aldo Milohnić, Lazar Džamić ter strokovnjaki, misleci in ustvarjalci, ki jih bomo sproti vabili.
 
Vpisi in šolnina
 
Na Seminar se lahko vpiše kdorkoli, ki ga zanima navedeni program in je pripravljen pri njem aktivno sodelovati. Letna šolnina, ki vključuje udeležbo na bralnih seminarjih, zborih za publiko, predavanjih ter popust na študijsko gradivo (50% popust za po 1 izvod vsake novo izdane knjige /Rancière, Mouffe, Milohnić/ in 1 izvod Maske o dokumentaciji in scenskih umetnostih) je 120 EUR, za študente in samozaposlene 80 EUR.
 
Vpis poteka do 26. oktobra 2015 oziroma do zapolnitve mest. Vpisnino je možno poravnati v dveh enakih obrokih. Vse podrobnejše informacije dobite na naslovu: info@maska.si.