STA, 13. 4. 2022

Vlada sprejela poslovni in finančni načrt javnega sklada za kulturne dejavnosti za letos

Vlada je na včerajšnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve sprejela program dela - poslovni in finančni načrt Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti za letošnje leto. Skupna višina sredstev za izvedbo programa dela iz državnega proračuna znaša do 5,25 milijona evrov.
:
:

Foto: Pixabay

Program javnega sklada za letos je aktivno usmerjen v razvoj kulturnih dejavnosti in ohranjanje slovenske kulture od množičnosti, ki zajema najširše sloje prebivalstva, do vrhunskosti, ki stopa v korak s profesionalno kulturno sfero. Ključna so prizadevanja za dvig kakovostne ravni ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Sklad s svojim programom za leto 2022 sledi sprejetemu strateškemu načrtu sklada za kulturne dejavnosti za obdobje 2021-2025. Izhaja iz Strategije razvoja Slovenije, predvsem načela uveljavljanja slovenskih kulturnih dosežkov in slovenske kulturne dediščine kot temeljnih elementov evropske prepoznavnosti slovenske države in uveljavljanja skupnega slovenskega kulturnega prostora tudi v mednarodnem sodelovanju.

V javni interes na področju ljubiteljske kulture sodijo vse dejavnosti kulturnih društev, skupin in drugih kulturnih organizacij, zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za kulturne dejavnosti, mednarodna dejavnost, izobraževanje, informatizacija in digitalizacija, raziskovanje in drugi podporni projekti. V okviru tega področja je pomembno tudi kulturno udejstvovanje pripadnikov drugih narodov in narodnosti v Sloveniji, sodelovanje z organizacijami Slovencev izven meja Slovenije ter mednarodnimi organizacijami.

Nadzorni svet javnega sklada za kulturne dejavnosti je pozitivno ocenil omenjeni program dela na svoji 15. redni seji 16. februarja, so še sporočili z Ukoma.

Skupna višina sredstev za izvedbo programa dela za leto 2022 iz državnega proračuna znaša do 5.248.285,27 evra.

JSKD