DGKTS, 11. 4. 2013

Vabilo za sodelovanje na konferenci DGKTS

Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije v okviru Festivala Borštnikovo srečanje organizira enodnevno konferenco med 19. in 26. oktobrom 2013 z naslovom Koncepti, terminologija, ideje.
:
:

Osnovni namen konference je pregled konceptualnih in terminoloških zagat, s katerimi se danes spopadata sodobni slovenski uprizoritveni teorija in praksa.

Tudi na področju uprizoritvenih dejavnosti smo namreč že dodobra vstopili v drugo desetletje 21. stoletja, vendar, kot je videti, brez potrebnega teoretskega razmisleka ob spremembah, do katerih prihaja na današnjem tako praktičnem (odrskem) kot tudi teoretičnem nivoju.

Zato smo se v DGKTS namenili preveriti, kaj se dogaja s pojmi, ki so še včeraj določali uprizoritvene prakse tako v svetu kot pri nas: so ti še vedno aktualni? So morda v desetletju ali dveh uporabe pridobili drugačne pomene? Kako, če sploh, si z njimi lahko še pomagamo pri našem delu praktikov, kritikov, teoretikov?

S konferenco želimo pregledati in proučiti tako zgodovino kot aktualnost in (kon)tekste konceptov in terminov v sodobnem gledališču in ostalih uprizoritvenih praksah. Gre za vprašanja, kot na primer trenutno stanje postdramskega gledališča, uprizoritvenih študij, razmerja med pojmi, kot so teatraličnost, gledališkost, performativnost, smeri premikov sodobnih uprizoritvenih praks itd.

Zavedamo se, da z rezultati pričujoče konference ne bo mogoče poenotiti slovenske terminologije sodobne uprizoritvene dejavnosti, vseeno pa želimo s predstavitvijo različnih naziranj nakazati ključne smernice in morebitne konceptualne in terminološke premike.

Vabilo je odprto in namenjeno vsakomur, ki se želi spopasti z zgoraj omenjenimi temami. Ker pa je nastopajočih lahko največ 10, si Organizacijski odbor konference pridržuje pravico, da bo izmed prispelih predlogov izbral tiste, ki bodo najbolj ustrezali začrtani vsebini srečanja.

Pomembni datumi:
15. maj: izvleček (do 200 besed)
15. avgust: članek, ki naj obsega največ 20.000 znakov s presledki (10-11 strani)
Oboje je treba poslati na elektronski naslov DGKTS: dgkts.info@gmail.com

Za objavo prispevkov bo poskrbljeno pri reviji Dialogi.

Organizacijski odbor konference:

  • Gregor Butala
  • Krištof Jacek Kozak
  • Bogomila Kravos
  • Tea Rogelj
  • Barbara Skubic
Gost

Kako je mogoče, da pošljete javno povabilo za sodelovanje na konferenci, hkrati pa že objavite "cenzuro" udeležencev. Ali je organizacijski odbor, ki je verjetno tudi del IO DGKTS dovolj strokovno kompetenten, da si "pridrži" pravico do izbora "tistih", ki bi se "spopadli" z najavljenimi temami? Torej bo to res "spopad" (v naprej določen) kot ga člani organizacijskega odbora konference najavljajo: glej SSKJ IV, str. 859 (spopad, spopadanje, spopadati se....) Prav lep pozdrav, J.

11. 4. 2013

Gost

Dajte no, o čem se pogovarjamo!?

11. 4. 2013