FBS, 11. 4. 2011

Vabilo za sodelovanje in nominacije na letošnjem Festivalu Borštnikovo srečanje

Festival Borštnikovo srečanje objavlja vabilo za nominacije predstav za 46. FBS, nominacije predlogov za Borštnikov prstan za leto 2011 ter prijavo knjižnih izdaj in publikacij s področja gledališča in uprizoritvenih umetnosti.


Vabilo za nominacije predstav

 
Festival Borštnikovo srečanje razpisuje začetek zbiranja nominacij uprizoritev za 46. izdajo, ki bo med 14. in 23. oktobrom 2011.

Producenti (institucije in nevladne organizacije s področja uprizoritvenih umetnosti s sedežem v Republiki Sloveniji in SSG Trst) po svoji presoji nominirajo uprizoritve, ki so bile ali bodo premierno uprizorjene v času od 1. junija 2010 do 31. maja 2011. Producenti lahko nominirajo največ polovico svojih premiernih uprizoritev. Če je število premier liho se število nominacij zaokroži navzgor. Producenti, ki imajo manj kot tri premiere, lahko nominirajo največ eno uprizoritev.

Producente naprošamo, da prijavnice v celoti izpolnijo in opravijo selekcijo nominacij, sicer bodo kot nominirane štele predstave po abecednem redu naslovov do predpisanega števila.

Nominacije sprejemamo do vključno 5. maja 2011.

Prosimo, da selektorju Gregorju Butali omogočite ogled prijavljenih predstav; izbor bo znan najkasneje do 10. junija 2011. Selektor bo v tekmovalni program vključil od 9 do12 predstav, ki jih bo ocenjevala petčlanska mednarodna žirija. Gledališča in gledališke skupine so selektorju dolžne zagotoviti vstopnico in gledališki list za vse predstave, ki si jih želi ogledati. Če ogled predstave ni mogoč, gledališče ali gledališka skupina selektorju zagotovi posnetek uprizoritve na digitalnem mediju.

Izpolnjene, podpisane in ožigosane prijavnice pošljite po pošti na naslov: Festival Borštnikovo srečanje, Slovenska 27, 2000 Maribor

Izpolnjene prijavnice pošljite tudi v elektronski obliki na naslov info.borstnikovo@sng-mb.si

Za podrobnejše informacije se obrnite na gospo Lidijo Koren (02 25 06 148, 041 673 529, lidija.koren@sng-mb.si).

Nominacije predstav, prijavnica

***
Vabilo za predloge nominacij za podelitev Borštnikovega prstana za leto 2011

Borštnikov prstan je najvišje strokovno priznanje za igralske stvaritve za življenjsko delo. Podeljuje ga Festival Borštnikovo srečanje, in sicer vsako leto, izmenično igralki in igralcu, na sklepni festivalski prireditvi. Letos ga bo dobila igralka.

Borštnikov prstan lahko prejme vsaka profesionalna igralka ali igralec, ki ustvarja v slovenskem jeziku v RS Sloveniji ali v zamejskem gledališču SSG Trst.

Pobudo za podelitev Borštnikovega prstana lahko podajo posamezniki in pravne osebe s področja uprizoritvenih umetnosti in s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v RS Sloveniji ter SSG Trst. Prav tako lahko tudi člani Žirije za podelitev Borštnikovega prstana sami predlagajo druge kandidate po svoji presoji. Predlagatelji ne morejo predlagati posmrtne nagrade. Dobitnica/k lahko prejme nagrado samo enkrat.

Pobuda za podelitev Borštnikovega prstana mora vsebovati:

    * podatke o kandidatki/u: ime in priimek, rojstni datum, naslov in telefon;
    * podatke o pobudnici/ku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je pobudnica/k pravna oseba, še kontaktno osebo;
    * strokovno utemeljitev pobude ter morebitna druga mnenja tistih, ki pobudo podpirajo.

Žirija za podelitev Borštnikovega prstana bo odločitev o dobitnici/ku Borštnikovega prstana sporočila Festivalu BS sedem dni pred uradnim začetkom festivala.

Predloge nominacij za podelitev Borštnikovega prstana za leto pošljite na naslov: Festival Borštnikovo srečanje, SNG Maribor, Slovenska 27, 2000 Maribor do vključno 20. maja 2011 v zaprti ovojnici s pripisom "Predlog nominacije za Borštnikov prstan 2011 - ne odpiraj!"

Vabilo za predloge nominacij za podelitev Borštnikovega prstana za leto bo dosegljivo na spletni strani Festivala Borštnikovo srečanje (www.borstnikovo.si).

Alja Predan
Umetniška direktorica


***
Prijave knjižnih izdaj

Na Festivalu Borštnikovo srečanje vsako leto predstavimo izbor knjig in drugih publikacij, povezanih z gledališčem in uprizoritveno umetnostjo. Tudi letos se tej tradiciji ne bomo izneverili. Zato vas prosimo, da nam do 20. maja pošljete seznam avtorjev in naslovov ter recenzijske izvode tematskih publikacij, ki so oziroma bodo izšle pri vaši založbi med 1. junijem 2010 in 1. junijem 2011, da jih bomo evidentirali, naredili izbor, jih uvrstili v Almanah 46. Festivala BS in v urnik predstavitev.
S spoštovanjem,

Alja Predan
Umetniška direktorica


Prijave knjižnih izdaj, prijavnica

Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacija se nahajajo na spletni strani www.borstnikovo.si

 

FBS