Festival Borštnikovo srečanje, 16. 2. 2021

Vabilo za posredovanje nominacij za Borštnikov prstan za leto 2021

Nagrada Borštnikov prstan se podeljuje za vrhunski ustvarjalni opus na področju igralske umetnosti v Republiki Sloveniji. Festival Borštnikovo srečanje jo podeli vsako leto, in sicer izmenično igralki in igralcu, na sklepni prireditvi ob zaključku festivala. Letošnja prejemnica prstana bo igralka, lani ga je prejel igralec Peter Boštjančič.
:
:

Nominacijo za Borštnikov prstan 2021 lahko podajo posamezniki in pravne osebe s področja uprizoritvenih umetnosti in s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji ter SSG Trst, prav tako jo lahko na podlagi lastne presoje podajo člani žirije za podelitev Borštnikovega prstana.

Nominacija mora vsebovati:

  • podatke o kandidatki: ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefon (in e-naslov);
  • podatke o pobudniku nominacije: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, kontaktno osebo, naslov, telefon (in e-naslov);
  • strokovno utemeljitev nominacije (z morebitnimi prilogami, kot so dodatna strokovna mnenja ipd).

Nominacije pošljite do vključno 26. marca 2021 na e-naslov: info@borstnikovo.si.

Za pravilno oddano bo štela tudi nominacija posredovana po analogni pošti v zaprti ovojnici s pripisom "Nominacije za Borštnikov prstan 2021 – ne odpiraj!" na naslov: SNG Maribor, Festival Borštnikovo srečanje, Slovenska 27, 2000 Maribor.

Borštnikov prstan, FBS, Nagrade FBS

Povezani dogodki

Festival Borštnikovo srečanje, 22. 10. 2014
Darilo 49. Festivala Borštnikovo srečanje abonentom SNG Maribor
Festival Borštnikovo srečanje, 27. 10. 2014
Znani so nagrajenci 49. Festivala Borštnikovo srečanje