FBS, 28. 3. 2015

Vabilo za nominacije predstav

Festival Borštnikovo srečanje razpisuje začetek zbiranja nominacij uprizoritev za jubilejno 50. izdajo, ki bo od 15. do 25. oktobra 2015.
:
:

50. Festival Borštnikovo srečanje

V skladu s Pravilnikom o delovanju FBS producenti (institucije in nevladne organizacije s področja uprizoritvenih umetnosti s sedežem v Republiki Sloveniji in SSG Trst) po svoji presoji nominirajo uprizoritve, ki so bile ali bodo premierno uprizorjene v času od 1. junija 2014 do 31. maja 2015.

Producenti lahko nominirajo največ polovico svojih premiernih uprizoritev. Če je število premier liho se število nominacij zaokroži navzgor. Producenti, ki imajo manj kot tri premiere, lahko nominirajo največ eno uprizoritev.

Producente naprošamo, da prijavnice v celoti izpolnijo in opravijo selekcijo nominacij, sicer bodo kot nominirane štele predstave po abecednem redu naslovov do predpisanega števila.

Nominacije sprejemamo do vključno 4. maja 2015.

Prosimo, da selektorici Amelii Kraigher omogočite ogled prijavljenih predstav; izbor bo znan najkasneje do 11. junija 2015. Selektorica bo v tekmovalni program vključila od 9 do 12 predstav, ki jih bo ocenjevala petčlanska mednarodna žirija. Gledališča in gledališke skupine so selektorici dolžna zagotoviti vstopnico in gledališki list za vse predstave, ki si jih želi ogledati. Če ogled predstave ni mogoč, gledališče ali gledališka skupina selektorici zagotovi posnetek uprizoritve na digitalnem mediju.

Izpolnjene, podpisane in ožigosane prijavnice pošljite po pošti na naslov:
Festival Borštnikovo srečanje, Slovenska 27, 2000 Maribor

Izpolnjene prijavnice pošljite tudi v elektronski obliki na naslov borstnikovo@sng-mb.si

Alja Predan,
umetniška direktorica FBS


Za podrobnejše informacije se obrnite na producentko Mojco Planšak (02 250 61 48, 031 687 685, mojca.plansak@sng-mb.si).

Festivalska pisarna:
Festival Borštnikovo srečanje
Slovenska 27, 2000 Maribor, Slovenija
tel: +386 2/ 250 61 48, 250 62 27
faks: +386 2/ 250 62 28

Napotki za uspešno izpolnjevanje E-prijave:

Za pregledovanje in shranjevanje PDF datoteke rabite najnovejšo različico programa Adobe Reader (XI, ali novejša različica). Brezplačno si ga lahko naložite tukaj.

PDF datoteko najprej shranite na disk (desni klik na povezavo, "Shrani kot ... "/ "Save link as..."). Nato datoteko odprite z Adobe Reader programom, izpolnite in ponovno shranite znoraj Adobe Readera.

Povezava: Vabilo za nominacije predstav in prijavnica (PDF/2235 Kb)

FBS