CK Španski borci, 24. 8. 2017

Vabilo programskim podizvajalcem Španskih borcev za leto 2018

K sodelovanju pri soustvarjanju programa Španskih borcev vabljene vladne in nevladne organizacije, društva, zavodi in posamezniki, in sicer za obdobje od 1. januarja do vključno 31. decembra 2018.
:
:

Španski borci / Foto: Tamás Tuza

Na podlagi 5. člena pogodbe o upravljanju Centra kulture Španski borci z dne 14. 1. 2015, sklenjene med Mestno občino Ljubljana in Zavodom EN-KNAP, vabimo vladne in nevladne organizacije, društva, zavode in posameznike k sodelovanju pri soustvarjanju programa Španskih borcev, in sicer za obdobje od 1. januarja do vključno 31. decembra 2018.

Prosimo, da nam pošljete izpolnjen prijavni obrazec, kjer natančno in čim bolj izčrpno opišite koncept prijavljenih projektov. Vse podizvajalce, ki so že v letu 2017 podali pristopno izjavo in so že naši programski podizvajalci, prosimo za ponovno izpolnitev obrazca in predstavitev programa, ki ga v Centru kulture Španski borci predlagajo v letu 2018.

Španski borci morebitnim podizvajalcem nudijo naslednjo infrastrukturo in aktivnosti:
• prostor za izvedbo projektov, premier in izvedbo ponovitev;
• na podlagi dogovora tehnično opremo, s katero razpolaga Zavod EN-KNAP, in je na voljo v dogovorjenih terminih;
• sodelovanje pri promociji projektov;
• na podlagi dogovora prostor za vaje in izvajanje dejavnosti v dogovorjenih terminih;

Prireditveni prostori:
• Velika dvorana s 362 sedeži, od tega 82 na balkonu. Oder dimenzij 16m x 14m.
• Mala dvorana z do 50 sedeži in odrom dimenzij 6m x 6m. Mala dvorana je večnamenski prostor in se lahko uporablja kot studio za vaje, prostor za predavanja in projekcije ali kot garderoba za večje prireditve.
• Internacionala - obe preddverji sta lahko (poleg tega, da sta v uporabi kot družabni prostor - kavarna) tudi razstavna prostora, kjer prilagodljive postavitve poleg otvoritev razstav omogočajo tudi manjše koncerte, tiskovne konference in družabne dogodke z možnostjo postavitve do 80 sedežev.
• Bralnica in Mediateka omogočata izvedbo manjših prireditev s kapaciteto do 40 obiskovalcev. Prostora sta najbolj primerna za seminarje, raznovrstna predavanja, literarne večere in okrogle mize, saj sta odmaknjena od kavarniškega vrveža.

Programski podizvajalec sam zagotavlja vsa potrebna finančna sredstva za realizacijo projektov, vključno s stroški izvedbe projektov v Španskih borcih. Stroški izvedbe obsegajo tehnično podporo, čiščenje dvorane pred dogodkom in po njem v običajnem obsegu, hostesno službo, varovanje objekta in požarno varnost, delovanje blagajne in (pred)prodajo vstopnic v običajnem delovnem času blagajne, razpoložljivo tehnično opremo Zavoda EN-KNAP in amortizacijo opreme ter sorazmerni del stroškov rednega vzdrževanja ali obratovalnih stroškov, ki jih je skladno s 75. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07 in nasl. – ZUJIK) dolžan plačevati upravljavec.

Stroški se obračunavajo po stroškovniku, ki je dostopen na spletni strani Centra kulture Španski borci, na povezavi.

Prijave je treba oddati najkasneje do vključno 30. septembra 2017 po elektronski pošti na naslov katja.gabrijelcic@en-knap.com. Prepozno oddanih prijav ne bomo upoštevali in bodo izločene iz vsebinske obravnave.

Sklep o izbiri programskih podizvajalcev Španskih borcev za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 vam bomo posredovali najkasneje do 9. oktobra 2017.

CK Španski borci