Lutkovno gledališče Ljubljana, 1. 9. 2014

Vabilo k vpisu na XII. Seminar sodobnih scenskih umetnosti: Animirane forme

Maska in Lutkovno gledališče Ljubljana vabita na XII. seminar sodobnih scenskih umetnosti, ki se v študijskem letu 2014/2015 osredotoča na umetnost animiranih form v kontekstu sodobnih umetnosti. Mentor: Rok Vevar.

Foto: MeiTeng

Seminar ponuja model izobraževanja, v katerem se umetniška praksa prepleta s teorijo: odpirajo se diskurzi, vprašanja in pogledi ustvarjalcev, teoretikov, gledalcev in ljubiteljev sodobnih umetniških praks. V središče tokrat postavljamo animirane forme in jih poskušamo umestiti v presečišče (sodobnih) kulturnih, družbenih in estetskih tokov. Velik poudarek seminarja bo tokrat na kritiškem pisanju o umetnosti, ki je v zadnjem desetletju v slovenskih medijih doživelo najnižjo kritično raven. 
 
Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen piscem, ustvarjalcem, producentom, kuratorjem in nasploh razmišljujočemu občinstvu s področja scenskih umetnosti, ne glede na njihovo starost. Njegov cilj je povečati sposobnosti analitičnega in kritičnega mišljenja scenskih umetnosti, branja zgodovinskih, estetskih, družbenih, kulturnih kontekstov scenskih umetnosti, da bi razumeli izvore in reference umetniških postopkov, strategij in taktik, ki jih umetniki v svojih delih danes premišljeno ali povsem spontano uporabljajo za doseganje umetniških učinkov ali problematizacijo vsebin, vaditi stare in ustvariti možne nove oblike refleksij scenskih umetnosti ter zagotoviti vzdušje, ki bo stimulativno za razmišljanje o scenskih umetnostih pri nas.
 
Potek seminarja
Seminar bo organiziran v dveh semestrih in bo v osmih srečanjih obravnaval štiri teme, s katerimi se scenske umetnosti tako ali drugače srečujejo že v njihovi celotni zgodovini: telo, objekt, javni prostor in tehnologija. Posamezna tema bo obsegala predavanja, diskusije, oglede referenčnih posnetkov, poglobljeno branje pomembnih teoretskih, zgodovinskih in kritiških besedil ter obiske umetniških dogodkov, ki se dotikajo zastavljenih tem. Naše delo bo v smislu umetniških praks, ki jih uokvirja pojem scenskih umetnosti, inter- in transdisciplinarno, vodili pa ga bodo domači in tuji teoretiki, zgodovinarji in umetniki s tega pojmovnega področja.
 
Začetek
Prvi del seminarskih delavnic letošnjega letnika bo potekal v času mednarodnega lutkovnega festivala LUTKE 2014, od četrtka, 11. septembra, do srede, 17. septembra, v prostorih Lutkovnega gledališča Ljubljana. Seminaristi si bodo v času festivala lahko brezplačno ogledali izbrane festivalske predstave in jih pod vodstvom mentorjev na internih delavnicah podrobno analizirali, pripravljali bodo festivalski spletni časopis, sodelovali pri pogovorih z umetniki in avtorji predstav ter poslušali predavanje gostujočega profesorja Didiera Plassarda iz Francije.
 
Vpis
Prijave zbiramo na elektronskem naslovu natasa.bucar@lgl.si. Vpis poteka od 1. do 11. septembra 2014. Vpisnina znaša 100,00 EUR in vključuje udeležbo na celoletnem seminarskem delu ter oglede predstav na festivalu LUTKE 2014. Vpisnino lahko poravnate v dveh obrokih, najpozneje do 30. decembra 2014.

Festival Lutke

Povezani dogodki

Festival
Lutkovno gledališče Ljubljana, 23. 10. 2010
Slovo
Lutkovno gledališče Ljubljana, 9. 2. 2018
LGL na gostovanju v Franciji
Lutkovno gledališče Ljubljana, 1. 4. 2011
Tisoč in ena noč ter Bagdadski tatič