SiGledal, 13. 5. 2024

Vabilo k sodelovanju pri koprodukcijah uprizoritvenih umetnosti

Nevladne organizacije, društva in zasebne ali javne zavode in festivale vabljeni k sodelovanju v okviru uprizoritvenega programa Cankarjevega doma v letih 2024 in 2025.
:
:

Foto: Arhiv CD

Prijave je treba oddati najpozneje do 14. junija 2024. Odgovore o odločitvi vam bodo posredovali do 7. julija 2024. 

Z vabilom spodbujajo:

  • umetniške dogodke na področju uprizoritvene umetnosti, ki vključuje različne oblike, prakse in izraze gledališke ustvarjalnosti – (raziskovalne) gledališke predstave, sodobni ples, fizično gledališče itd.;
  • intermedijske umetnosti in druge sodobne umetniške prakse, ki v izrazu novih možnosti presegajo meje etabliranih umetnostnih zvrsti, pri čemer se kreativno in v polemičnem družbenem kontekstu navezujejo na uporabo novih tehnologij, novih medijev, segajo pa tudi na presečišče znanosti in umetnosti. To so lahko raziskovalni in inovativni projekti spletne uprizoritvene umetnosti, instalacije, performansi, intervencije v javnem prostoru z umetniškim sporočilom in angažmajem, itd.;
  • sodelovanja z različnimi festivali s področja uprizoritvenih umetnosti.

Vabilo vključuje projekte za odraslo občinstvo in projekte za otroke in mladino. Tematika predstav vnaprej ni določena, zato k sodelovanju vabijo ustvarjalce najrazličnejših vsebin.

Zanimivi bodo projekti za odrasle, mladino in otroke, ki so primerni za naslednje dvorane Cankarjevega doma: Kosovelovo, Štihovo, Linhartovo dvorano, Klub Cankarjevega doma, Dvorano Duše Počkaj in Dvorano Alme Karlin.

Za vse prijavljene projekte velja, da mora biti producent pravni subjekt, registriran za omenjeno dejavnost. Cankarjev dom se v produkcijo predstave vključuje kot koproducent.

Producent predstave, ki zastopa umetnico ali umetnika, sam zagotavlja večji del potrebnih finančnih sredstev za realizacijo predstave (avtorske honorarje, umetniške in morebitne lastne tehnične ekipe za vaje in ponovitve predstav, finančna sredstva za izdelavo scene, kostumov, glasbe, rekvizitov, video materiala, promocijo, plačilo avtorskih pravic itd.) in se v tem smislu prijavlja na ustrezne razpise (MZK, lokalne skupnosti ipd.).

Pravilno izpolnjeno prijavno polo in vse obvezne priloge pošljite do vključno 14. junija 2024 s pripisom UPRIZORITVENE UMETNOSTI na naslov:

Andrej Jaklič
Cankarjev dom
Prešernova 10
1000 Ljubljana

CD

Nika Jurov, SiGledal, 15. 5. 2010
Kdo bo močnejši?