Cankarjev dom, 23. 4. 2021

Vabilo k sodelovanju pri koprodukcijah uprizoritvenih umetnosti

Cankarjev dom nevladne organizacije, društva in zasebne ali javne zavode in festivale vabi k sodelovanju v okviru uprizoritvenega programa v letu 2022. Prijave je treba oddati najpozneje do 31. maja, odgovore bodo zainteresirani prejeli do 30. junija.

Foto: Branko Cvetkovič

Z vabilom spodbujajo:

  • umetniške dogodke iz uprizoritvene umetnosti, ki vključujejo različne oblike, prakse in izraze gledališke ustvarjalnosti – (raziskovalne) gledališke predstave, sodobni ples, fizično gledališče ipd.;
  • intermedijsko umetnost in druge sodobne umetniške prakse, ki v izrazu novih možnosti presegajo meje uveljavljenih umetnostnih zvrsti, pri čemer se kreativno in v polemičnem družbenem kontekstu navezujejo na uporabo novih tehnologij, novih medijev, segajo pa tudi na presečišče znanosti in umetnosti; to so lahko raziskovalni in inovativni projekti spletne uprizoritvene umetnosti, instalacije, performansi, intervencije v javnem prostoru z umetniškim sporočilom in angažmajem;
  • sodelovanje z različnimi festivali uprizoritvenih umetnosti.

Vabilo vključuje projekte za odraslo občinstvo ter za otroke in mladino.

Tematika predstav ni določena, zato k sodelovanju vabijo ustvarjalce najrazličnejših tematik.

Zanimajo jih projekti za odrasle, mladino in otroke, ki so primerni za naslednje dvorane Cankarjevega doma: Kosovelova, Štihova in Linhartova dvorana, Klub Cankarjevega doma.

Producent mora biti pravni subjekt, registriran za omenjeno dejavnost, Cankarjev dom se v produkcijo predstave vključuje kot koproducent.

Producent predstave, ki zastopa umetnico ali umetnika, sam zagotavlja večji del potrebnih finančnih sredstev za realizacijo predstave (avtorske honorarje, umetniške in morebitne lastne tehnične ekipe za vaje in ponovitve predstav, finančna sredstva za izdelavo scene, kostumov, glasbe, rekvizitov, video gradiva, promocijo, plačilo avtorskih pravic ipd.) in se v tem smislu prijavlja na ustrezne razpise (MZK, lokalne skupnosti ipd.).

Cankarjev dom v vlogi koproducenta predstave ali festivala zagotavlja:

  • prostor za vaje v dogovorjenih terminih in dvorano za izvedbo predstav;
  • tehnično opremo Cankarjevega doma, ki bo na voljo v dogovorjenih dvoranah in terminih;
  • sodelovanje dogovorjenega tehničnega osebja Cankarjevega doma pri scenskih postavitvah, svetlobni in zvočni podobi projekta;
  • sodelovanje pri promociji in marketingu projekta na podlagi vnaprej dogovorjene promocijske naloge;
  • hostesno in varnostno službo za izvedbo premiere in ponovitev,
  • prodajo vstopnic v Informacijskem centru CD;
  • sorazmerni finančni delež, katerega višina je odvisna od organizacijske in finančne konstrukcije projekta.

Vložek Cankarjevega doma bo predstavljen v pogodbi o koprodukciji.

Pravilno izpolnjeno prijavno polo (v priponki) in vse obvezne priloge pošljite do vključno 31. maja 2021 s pripisom UPRIZORITVENE UMETNOSTI na naslov:

Andrej Jaklič
Cankarjev dom
Prešernova 10
1000 Ljubljana

CD

Cankarjev dom, 11. 5. 2009
David Harrower: ČRNI KOS
Cankarjev dom, 7. 11. 2009
Muzikal Broadway
Cankarjev dom, 10. 12. 2014
Simpozij o Valentini Turcu