Aksioma, 18. 7. 2013

Vabilo k prijavi novih intermedijskih projektov za leto 2014

Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti iz Ljubljane v sodelovanju s CUK Kino Šiška vabi slovenske ustvarjalke in ustvarjalce, stare do 30. let, k prijavi novih intermedijskih projektov za leto 2014.

V okviru programa zavoda Aksioma za obdobje 2014-2017 uvajamo sklop U30, ki je namenjem produkciji in promociji intermedijskih projektov avtorjev mlade generacije.

Za leto 2014 bomo izbrali 1 do 3 projekte, ki bodo premierno predstavljeni v dvorani Komuna CUK Kino Šiška, predvidoma do meseca maja. Projekt je lahko izveden kot intermedijska instalacija, razstava, performans ali intervencija v javnem prostoru oz. na spletu. V letu 2014 bodo imeli prednost projekti performativne narave.

Produkcija izbranih projektov bo potekala pod okriljem zavoda Aksioma v koprodukciji s CUK Kino Šiška.
Izbranim ustvarjalkam in ustvarjalcem bomo ponudili mentorstvo, produkcijska sredstva, prostor za izvedbo, tehnično opremo in podporo, promocijo, foto- in videodokumentacijo dogodka ter možnost postprodukcije (ponovitve).

Podporo namenjamo projektom, ki v raziskovanju novih izraznih možnosti segajo preko meja etabliranih umetnostnih zvrsti, pri čemer se kreativno in družbeno-kritično navezujejo na uporabo novih tehnologij in novih medijev in so v skladu z duhom zavoda Aksioma* (pred prijavo toplo priporočamo ogled aktivnosti zavoda na www.aksioma.org / www.facebook.com/aksioma.org).

Prijave pošljite najkasneje do 14. avgusta 2013 na u30@aksioma.org.

Prijava naj vsebuje:
- ime in priimek, elektronski naslov, št. mobilnega telefona
- datum in kraj rojstva
- kratek življenjepis
- opis načrtovanega projekta (osnovni koncept, opis izvedbe) – največ 2 strani

Pogoji za prijavo projektov:
- avtor ali člani avtorske skupine morajo biti rojeni po 1.1.1984.
- upoštevali bomo samo projekte, ki še niso bili izvedeni.

Potek izbora projektov:
- Predselekcija: avtorje izbranih projektov bomo 16. avgusta obvestili in povabili na razgovor, ki bo potekal med 19. in 21. avgustom 2013.
- Končni izbor projektov: do 3. septembra 2013 bomo z izbranim/i avtorjem/ji sklenili dogovor o sodelovanju za leto 2014 (realizacija projektov je pogojena z uspehom prijave zavoda Aksioma na javni razpis Ministrstva za kulturo JPR-PROG-2014-2017).


* Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti je neprofitna kulturna ustanova iz Ljubljane, aktivna tako v slovenskem kot v mednarodnem prostoru. Zanima se predvsem za umetniške projekte, ki uporabljajo nove izrazne pristope za raziskovanje in obravnavanje struktur sodobne družbe. Osredotoča se na umetniško produkcijo, ki raziskuje družbena, politična, estetska in etična vprašanja. www.aksioma.org


Kontakt:
Marcela Okretič / 041 250830 / aksioma005@gmail.com

Aksioma | Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana
Neubergerjeva 25, 1000 Ljubljana

Aksioma | Projektni prostor
Komenskega 18, 1000 Ljubljana

Aksioma