Maska, 31. 3. 2021

V založbi Maska izšla knjiga Branislava Jakovljevića Učinki odtujitve

V Učinkih odtujitve Jakovljević raziskuje močno povezavo med demokratizacijo umetnosti in industrijsko demokracijo, zaradi katere je jugoslovansko kulturo tistega obdobja zelo težko klasificirati. Zoperstavi se domnevi, da je bila umetnost Vzhodne Evrope pred letom 1989 bodisi uradna ali pa disidentska, in pokaže, da razpad Jugoslavije ni bil rezultat nekakšnih starodavnih sovraštev med narodi, temveč da je bil posledica sprevrženja in propada ideje samoupravljanja.

Foto: Maska, oblikovanje: Ajdin Bašić

O avtorju

Branislav Jakovljević je profesor gledaliških in uprizoritvenih študij na Stanfordski Univerzi v Kaliforniji. Objavlja znanstvene članke o zgodovini gledališča, o ruski in sovjetski avantgardi, o sodobnem ameriškem eksperimentalnem gledališču. Za svoje delo je prejel več nagrad, med drugim nagrado Združenja za gledališče in visoko šolstvo (ATHE) za članek Od tvorca do body artista: politični performansi Slobodana Miloševića v The Drama Review (2008), ter prestižno Hellmanovo nagrado za projekt Provinca brez meja: Jugoslovanski konflikt med lokalno politiko in globalno pravičnostjo. V letu 2013 je predsedoval 19. srečanju Performance Studies International na Stanfordski Univerzi. Leta 2009 je izdal knjigo o sovjetskem avantgardistu Danijelu Harmsu (Daniil Kharms: Writing and the Event, Northwestern UP), knjiga Učinki odtujitve, ki je izšla v angleškem izvirniku leta 2016 pri University of Michigan Press ter leta 2019 v srbski izdaji pri Orion Art, pa v slovenskem prevodu prihaja kot doslej najpopolnejša izdaja, tudi po zaslugi prevajalke.

O delu

Jugoslavija je bila v sedemdesetih letih 20. stol. izredno dinamično in bogato področje konceptualne umetnosti in performansa. Hkrati je v tistem času sledila samolastni obliki politične ekonomije samoupravljanja. Jakovljevićevo delo raziskuje močno povezavo med demokratizacijo umetnosti in industrijsko demokracijo, zaradi katere je jugoslovansko kulturo tistega obdobja zelo težko klasificirati. Avtor se zoperstavi spontani domnevi, da je bila umetnost Vzhodne Evrope pred letom 1989 bodisi uradna ali pa disidentska, in pokaže, da razpad Jugoslavije ni bil rezultat nekakšnih starodavnih sovraštev med narodi, temveč da je bil posledica sprevrženja in propada ideje samoupravljanja. Knjiga se tako denimo loteva množičnih predstav v času državnih praznikov, pra-performansov, kakršen je bila uprizoritev Čakajoč Godoja leta 1954 v nekdanjem koncentracijskem taborišču v Beogradu, študentskih demonstracij leta 1968, ter del body arta Gine Pane, Josepha Beuysa, Marine Abramović in drugih. Knjiga ponuja tudi nov pogled na delo znanih umetnikov in akademikov, med drugim zgodnje eksperimentalne poezije Slavoja Žižka, pa tudi nekaterih konceptualnih umetnikov, ki si zaslužijo posebne obravnave.

Knjiga Učinki odtujitve je prejela nagrado Joea A. Callawaya za najboljšo knjigo o drami ali gledališču ter nagrado za izvrstno knjigo Združenja za gledališče v visokem šolstvu (ATHE) v letu 2017.

Maska, Učinki odtujitve, Branislav Jakovljević